Stockholms Saxofonkvartett med gäster

Ingår ej i årets festival

Grünewaldsalen
Fri entré
Program

Marie Samuelsson (1956): ImprovisationKomposition för saxofoner (2007) 

Maria Lithell Flyg (1965): Tease – Interference (2015) för saxofonkvartett

Peter Schuback (1947): Umnachtung (2016) - cello, saxofonkvartett och slagverk, uruppförande

Henrik Strindberg (1954): Femte strängen (2010) - solo för violin

Anders Hultqvist (1955): Alphabet/Composition No.1 (1997-98) - slagverkssolo

 

Verkkommentarer

Marie Samuelsson: Improvisation – Komposition för saxofoner

"Detta stycke komponerades 2007 för två saxofonister, Mats Gustafsson och Jörgen Pettersson, som framförde stycket på flera konserter. Stockholms saxofonkvartett skulle åka till Turkiet nu i sommar och ville gärna ta med och spela stycket, nu i en ny version för fyra saxofoner, och det var ju en rolig idé. Så jag överlämnade med varm hand verket till kvartetten för en ny tolkning.Musiken rör sig i ett gränsland mellan improvisation och komposition, med improvisationsmaterial i en stämma och noga noterat material i den andra. Jag utgick från några musikaliska ord och grundstrukturer som improvisationen och det noterade kunde samlas kring, och dessa blev också titlarna på de tre delarna i stycket: imitation, variation och maximering". Marie Samuelsson

Maria Lithell Flyg: Tease – Interference

"Detta verk är skrivet till Stockholms Saxofonkvartett 2014-2015. Det börjar med ett altsaxofonsolo – en sorts sorgesång över jorden, framsjungen av Pierrot. Stycket har vuxit fram i tre steg där gemensamma mindre motiv återfinns i alla tre satser och där jag har experimenterat med den interferens som uppstår när toner vibrerar tätt samman – både i enskilda instrument, som multiphonics, eller när de fyra instrumenten tillsammans retar varandra med små, närliggande intervall och rytmiskt snabba figurer". Maria Lithell Flyg

Peter Schuback: Umnachtung

"Verket skrevs 2016 utan avsikt om ett framförande. Så gäller all min musik. Musiken finns i komponerandet då i framförandet element som inte går att styra i komponerandet tillkommer. Det enda jag kan intressera mig för är just vad jag inte helt själv kan kunna förstå även om jag vet hur den är skapad.

Umnachtung (dementia praecox) är en titel hämtad ur Hölderlins värld där förlorandet av våra vanliga föreställningar och ett drömmande är genomgående. Det är en ”förnattning” av tankevärlden och i detta verk söker jag mig till ett nytt tänkande, frågande lyssnande. Cellons jordsligt närvarande klang söker nå den luftighet som saxofonernas klang bär med sig. Samtidigt söker saxofonerna sig till enskilda stämmor men motarbetar sig själva genom att de representerar en enhet. Slagverket strävar mot melodiskt bindande form. Allt misslyckas men just i detta kan eventuellt frågan om hur vårt lyssnande idag verkar. Det är i denna förnattning verket söker sin mening". Peter Schuback

Henrik Strindberg: Femte strängen

Lätthet och snabbhet kommer överst på Italo Calvinos intressanta lista över värden i hans Six Memos for the Next Millenium. Listan fortsätter med Exakthet, Synlighet, Mångfald (Multiplicity) och Följdriktighet. Jag tycker om hans lista!

Femte strängen för soloviolin är den senaste i en familj av verk som jag kallar Rytm och sound. Dessa verk bygger på flageolettarpeggion. I det här speciella verket är arpeggiots längd - antalet toner i ett stråkdrag - en av de tekniska och rytmiska saker jag fokuserat på.

Femte strängen komponerades 2009 i samarbete med den unga, fantastiska violinsten Karin Hellqvist, som uruppförde det på Ultima-festivalen 2011. Verket har sedan dess framförts på fler festivaler och av andra violinister. Det finns också i en duo-version för gitarr och violin som heter Femte handen. Bägge verken finns på cd:n Neptune's Field. 

Anders Hultqvist: Alphabet/Composition No.1

"(1997-98) är, som namnet anger, den första i en serie kompositioner med utgångspunkt i den danska poeten Inger Christensens dikt Alfabet. Poemet är 1306 rader långt och stroferna är ordnade efter alfabetets 14 första bokstäver och en växande princip grundad på den så kallade Fibonacci-talföljden. Stroferna i dikten behandlar just växandet och det förunderliga i att något alls finns till (en slags skapelseberättelse) men också dess totala motsats: vår skrämmande förmåga att frammana ödeläggelse och död.

Karaktären i detta stycke kommer också ur den etymologiska betydelsen av Alphabet. På hebreiska betyder Aleph oxe och Beth betyder hus. Kompositionen är gjord i nära samarbete med Jonny Axelsson och tillägnad honom". Anders Hultqvist