Stockholms Kammarkör

Ingår ej i årets festival

Fri entré

Kati Raitinen, violoncello

Henrik Berg, piano

 

Kati Raitinen har etablerat sig som en av Sveriges mest framträdande musiker. Förutom sin tjänst som solocellist i Kungliga Hovkapellet driver hon tillsam- mans med sin stråktrio Zilliacus Persson Raitinen en kammarmusikserie (Äntligen måndag!) i Stockholms konserthus.

Henrik Berg tog under Mats Widlunds ledning diplom vid Kungl. Musikhögskolan/Edsberg. Han har uppträtt som solist med flera orkestrar såsom Gävle Symfoni- orkester och Sveriges Radios Symfoniorkester

Program

Karl-Birger Blomdahl (1916-1968): Fyra sånger (1942)

    för tre damröster och piano

    ur "En döddansares visor“ av Nils Ferlin

                            

Karin Rehnqvist (1957): Världsklockan (2013)                

    för blandad kör och violoncellGunnar de Frumerie (1908-1987): Vita nuova, op. 50 (1956)                

    för blandad kör