Stockholms Kammarkör
Program

Karl-Birger Blomdahl (1916-1968): Fyra sånger (1942)
    för tre damröster och piano
    ur "En döddansares visor“ av Nils Ferlin
                            
Karin Rehnqvist (1957): Världsklockan (2013)                
    för blandad kör och violoncell


Gunnar de Frumerie (1908-1987): Vita nuova, op. 50 (1956)                
    för blandad kör

Medverkande

Kati Raitinen, violoncello
Henrik Berg, piano

 

Kati Raitinen har etablerat sig som en av Sveriges mest framträdande musiker. Förutom sin tjänst som solocellist i Kungliga Hovkapellet driver hon tillsam- mans med sin stråktrio Zilliacus Persson Raitinen en kammarmusikserie (Äntligen måndag!) i Stockholms konserthus.

Henrik Berg tog under Mats Widlunds ledning diplom vid Kungl. Musikhögskolan/Edsberg. Han har uppträtt som solist med flera orkestrar såsom Gävle Symfoni- orkester och Sveriges Radios Symfoniorkester

Ingår ej i årets festival