Pianoduon Mats Persson & Kristine Scholz
Pianoduon Mats Persson & Kristine Scholz
…stilla sväva

Ingår ej i årets festival

Detta evenemang är fullbokat

Klavertekniker HansErik Svensson har, förutom att hans själv byggt instrument, under en lång rad av år förestått cembalo- och klavikordbyggarkurserna på Marholmen. Han är även författare till ett kompendium om historiska temperaturer. I september 2001 lämnade han sin tjänst som teoripedagog på Birkagårdens folkhögskola, och efterträdde Felix Wolff som ansvarig för klaver-instrument på Musikmuseet i Stockholm. 

Program

Ellen Arkbro f 1990

CHORDS (2019)

för klavikord och hammarklaver (uruppförande)

Kristofer Svensson f 1990

I Sommarluft (2019)

för klavikord solo (uruppförande)

Kristofer Svensson

Kori Kamandungan (2019) f

för hammarklaver fyrhändigt (uruppförande)

Kristine Scholz och Mats Persson framför musik av Ellen Arkbro och Kristofer Svensson för renstämt klavikord och hammarklaver. 

‘…Stilla sväva’ är ett samarbete mellan pianoduon Mats Persson och Kristine Scholz och de unga tonsättarna Ellen Arkbro och Kristofer Svensson. Idén till programmet kommer från ett gemensamt intresse för tidiga klaverinstrument och precisionsstämning. Unika klaverstämningar har arbetats fram för de olika verken som framförs. Svensk Musikvår bjuder in till en intim konsert i Mats och Kristines studio på Tavastgatan där lyssnarna tillåts möta tidig klang i ny form. 

HansErik Svensson visar och berättar hur historiska temperaturer påverkar musiken och vilka man bör välja beroende på typ av musik. Han berättar dessutom om sina idéer om hur den tidens musiker tänkte när de stämde, de stämde ju nästan alltid sina instrument själva. Hur kan denna kunskap appliceras på nutida konstmusik?

Instrumenten som används är:

– Ett klavikord av Lindholm-Söderström 1809

– Ett hammarklaver av Mathias Petter Kraft 1803

– Ett hammarklaver av Pehr Rosenwall 1840-tal

Dessa instrument och många fler... finns i Mats och Kristines arbetsstudio

 

Verkkommentarer

Ellen Arkbro (1990) är verksam som tonsättare, musiker och ljudkonstnär inom ramen för en praktik som centrerar kring reducerad harmonik i renstämning. I hennes arbete återfinns reflektioner av såväl tidig musik som amerikansk minimalism. Hon tillämpar både traditionellt akustiska instrument och syntetiskt framställda toner, ibland i ett och samma verk, sida vid sida. Som musiker är Ellen aktiv i framförandet av sina kompositioner, mest nyligen i flertalet konserter där hon framfört musik för orgel.

CHORDS är ett verk för renstämt klavikord och hammarklaver. Detta verk, och de tillhörande klaverstämningarna, utgörs av ackord som bär på mångtydig harmonisk spänning – ackord utan självklar mittpunkt. Verket är komponerat för Mats Persson och Kristine Scholz och utrymme har lämnats för deras unika känslighet för klang, tid och form.

Kristofer Svensson (1990), född i Sollentuna, studerade Sundanesisk karawitan för Ade Suparman och Dody Satya Ekagustiman vid Sekolah Tinggi Seni Indonesia i Bandung, gǔqín för Yung Hak-Chi i Hong Kong, shakuhachi för Gunnar Jinmei Linder i Stockholm, och komposition för Mamoru Fujieda i Fukuoka, Japan. Han har samarbetat med ensembler som Contemporaneous, ensemble mise-en, andPlay, Quatuor Bozzini, N/A ensemble, Bennardo/Larson duo, Arcus Collective, Fukuoka Earth Rhythm Ensemble och Hong Kong New Music Ensemble, de sistnämda för vilka han skrev Ir Himmin, Groenn för preparerat renstämt piano och renstämda gamelaninstrument designade tillsammans med gamelanbyggaren Asep 'Dede' Ahum i Västjava. Kristofer Svensson skriver all sin musik i renstämning och utvecklar för sina stycken nya stämningssystem och metoder för stämbar mikrotonalitet, med rötter i såväl Europeisk tidig musik, ovannämnda klassiska Asiatiska traditioner, och Nordamerikansk experimentell musik från förra seklet. 

Kori Kamandungan för fyrhändig taffel och I Sommarluft för klavikord är stämda i “Kirnberger-Svensson”, en modifiering av barocktonsättaren och teoretikern Johann Philipp Kirnbergers 1/2 Syntoniskt Komma Väl-Temperament, även känt som “Kirnberger II”. Användandet av stämningarna skiljer styckena åt; i Kori Kamandungan används endast en grupp av sju tonhöjder. Här bjuds lyssnaren in till att med ett nära lyssnande utforska de vibrerande affekterna associerade med de olika tonförhållanderna, möjligtvis en likhet med Nordindisk rāga- och rasateori. I Sommarluft modulerar istället mellan olika tonarter och här är likheterna större med högbarockens utforskning av kontrasterna mellan de olika tonarternas känslolägen på icke-liksvävande klaver.

Denna konsert kl 12.00 är fullbokad.

Konserten genomförs med stöd av Statens Kulturråd