Marie Samuelsson
Marie Samuelsson
The Sound Over the Sea
Grünewaldsalen
Fri entré

KammarensembleN

Peter Fridholm, flöjt
Fredrik Söhngen, oboe
Kristian Möller, klarinett
Martin Krafft, fagott
Tom Poulson, trumpet
Sören Hermansson, horn
Ivo Nilsson, trombon
Magdalena Meitzner, slagverk
Joakim Anterot, slagverk
Anders Kilström, piano
Eva Lindal, violin
Jeffrey Lee, violin
Nadine Jurdzinski, viola
Chrichan Larson, cello
Valur Pálsson, kontrabas
  • Alex Shapiro (1962): Archipelago (2009) Europapremiär
  • Sarah Bassingthwaighte (1967): Let There Be Sparrows, Then (2022) Europapremiär
  • Ryan M. Hare (1970): Giga, sats 3 ur Chamber Concerto (2008–2010) Europapremiär
  • Paus
  • Ivo Nilsson (1966): Rapidità (2014)
  • Anders Hultqvist (1955): Among Travelling Angels – composition no. 3 (1998)
  • Marie Samuelsson (1956): The Sound Over the Sea (2022) Europapremiär

För några år sedan reste jag till Seattle i USA för att närvara när mitt verk Eroseffekt och Solidaritet framfördes av Tacoma Symphony Orchestra. Under repetitionerna mötte jag Bobby Collins, som arbetade som assistent till dirigenten Sarah Ioannides.

Bobby berättade att han är ledare och dirigent för The Sound Ensemble som framför nutida konstmusik. Vi samtalade om behovet av inspirerande konserter för en publik, att kunna framföra ny musik av underrepresenterade artister, samt om svårigheter och glädjeämnen med att producera konserter och få medel till en fungerande ensemble. Jag jämförde The Sound Ensemble med KammarensembleN i Sverige, och berättade hur mycket ensemblen genom åren betytt för konstmusiken, det fria musiklivet och för oss tonsättare.

År 2019 besökte Bobby Collins Stockholm och vi fortsatte att samtala, nu om den stora emigrationen från Sverige till Seattle från 1850-talet till början av 1900-talet och om de olika beröringspunkter som denna historia ger. Jag tänkte att vi borde göra något tillsammans och tog initiativ till ett utbytesprogram med amerikansk och svensk nyskriven konstmusik.

Samarbetet med Bobby Collins har sedan dess resulterat i en konsert i februari 2022 med The Sound Ensemble i Seattle. Konserten skedde inför en entusiastisk publik på fantastiska The Nordic House, ett nybyggt museum som ambitiöst ger information om nordiska länder och immigrationen till norra Amerika. Nu är det med stor glädje som vi kan bjuda in till samma konsertprogram i Grünewaldsalen i Stockholms Konserthus med Bobby Collins som dirigent för KammarensembleN under festivalen Svensk Musikvår 2023.

Text: Marie Samuelsson

Verkkommentarer

Alex Shapiro: Archipelago

Jag bor i en vacker skärgårdsmiljö där varje ö har en egen karaktär. Några är mer lika varandra, medan andra får mig att undra vilka geologiska och meteorologiska krafter kan ha fått dem att bli så olika. Det här verket är lite i samma anda, då det rör sig genom en serie av sammanhängande men varierade segment, vart och ett utsatt för krafterna i min egen känslomässiga geologi.

På ett liknande sätt är en ensemble i sig en slags skärgård, med härligt kontrasterande individer som, när de upplevs tillsammans, bildar en förenad grupp. Liksom under en färd genom kanaler och sund, mellan öar eller inuti ens psyke, tar Archipelago med lyssnaren på en resa genom ett landskap som var och en kommer att uppleva på sitt eget sätt.

Text: Alex Shapiro
Översatt till svenska av David Saulesco

Sarah Bassingthwaighte: Let There Be Sparrows, Then

Som inspiration till mitt verk valde jag Passacaglia i d-moll av tonsättaren Dieterich Buxtehude. Hans födelsestad, Helsingborg, var en del av Danmark när han föddes 1637 men övergick till Sverige 1658. Buxtehudes verk har legat till grund för variationer av en rad olika tonsättare, varav den mest kända är Johann Sebastian Bach.

Passacaglia-temat hörs flera gånger i Let There Be Sparrows, Then; i vibrafonens första insats, senare i stråket och mässingsblåset. Jag har också använt fragment ur de kontrapunktiska stämmorna som förekommer i Buxtehudes Passacaglia, däribland upprepade oktaver och små sekunder. Mitt verk skiljer sig i användandet av utökade speltekniker såsom ”bends” i vibrafonen, odefinierade tonhöjder och rytmer vid höjdpunkter, och diverse klangeffekter.

Eftersom jag komponerade verket på vintern, för att det sedan skulle uruppföras under vintern, hämtade jag inspiration från dikten At the Solstice av Sean O’Brien. Verkets titel kommer från dikten.

Text: Sarah Bassingthwaighte
Översatt till svenska av David Saulesco

Ryan Hare: Giga, sats 3 ur Chamber Concerto

Chamber Concerto komponerades till Affinity Chamber Players, som beställde och uruppförde hela det tresatsiga verket i Seattle 2010. Som titeln antyder bygger verket på formen för ett konsertverk för orkester, men i kortare speltid och instrumenterat för att passa en ensemble om elva spelare. Alla instrument i ensemblen framträder i olika solistiska kombinationer som träder fram ur helheten; det för tankarna till barockens concerto grosso-form, men med en ständigt föränderlig solistgrupp.

Verkets tredje sats är döpt efter den italienska dansen giga, som var en typisk avslutande sats i en danssvit under barocken. Jag har behållet gigans traditionella karaktär som en snabb dans i tredelad taktart, men klätt den i modern harmonik och rytmik.

Text: Ryan Hare
Översatt till svenska av David Saulesco

Marie Samuelsson: The Sound Over the Sea

Musiken är inspirerad av immigration och emigration. När människor flyttas färdas musik till möten och impulser på nya platser. I The Sound Over the Sea utforskas ett samtida musikspråk som samtidigt återspeglas i en gammal blues och en folklåt från Dalarna. Bluesens blå toner och den naturligt stämda tersen i en svensk folklåt har gemensamma, men även skilda klanger, när de möter kontemporära musikaliserade ljud över havet.

Text: Marie Samuelsson

Ivo Nilsson: Rapidità

Rapidità är andra satsen i en svit för kammarensemble med undertiteln ”6 proposte per il prossimo millennio”, sex punkter inför nästa årtusende, vilken hämtat sin inspiration från en serie föreläsningar av Italo Calvino. De övriga delarna bär titlarna Leggerezza, lätthet; Esattezza, exakhet; Visibilità, synlighet; Molteplicità, flertydlighet; och Coerenza, enighet. Min utgångspunkt var att undersöka om dessa har någon relevans för mig, och vilket inflytande de eventuellt kan ha på min musik.

Snabbhet – rapidità – kan vara en tveksam egenskap hos musik, som lätt kan associeras med tomt virtuoseri. Men som jag tolkar det så avser Calvino snarare tankens rörlighet från ett tillstånd till ett annat. I min komposition undersöker jag olika aspekter på hastighet, från fysisk rörelse till uppbruten form. Rapidità komponerades på beställning av Birmingham New Music Group, vilka uruppförde verket 2015.

Text: Ivo Nilsson

Anders Hultqvist: Among Travelling Angels – composition no. 3

Among Travelling Angels är den tredje i en serie av sex kompositioner som baserar sig på det strukturella innehållet i den danska poeten Inger Christensens poem Alfabet. Hennes egen inläsning av delar ur den 1 304 rader långa dikten har också givit material till den harmoniska dräkten. Mer information finns att läsa i tidskriften Aiolos temanummer 64–65 som tillägnats Inger Christensen och hennes poetiska värld.

Text: Anders Hultqvist

Swish logotype

Det är helt gratis att lyssna eller titta och på alla Svensk Musikvårs inspelade konserter.   
Men vill du ge ett bidrag till Svensk Musikvår så Swisha gärna till 123 679 04 89   
Varmt tack!


Kulturrådets logotyp
Region Stockholm logga liggande
Stockholms stad