Sven-David Sandström, foto Henrik Strindberg
Sven-David Sandström, foto Henrik Strindberg
Sonnets of Darkness and Love
Verkkommentarer

Hösten 2018 träffades fyra herrar i Stockholm för att diskutera en idé. Den danske dirigenten Mogens Dahl ville beställa musik, sångaren Jakob Holtze var anlitad för att ta fram texter, Sven-David Sandström skulle skriva musiken och Nils Landgren var engagerad för framförandet tillsammans med Mogens Dahls Kammarkör. De enades om ett lite större verk som skulle vara klart inom ett år. 

Redan efter några månader låg Sonnets of Darkness and Love färdigt. Stycket tar sin utgångspunkt i Den mörka kärlekens sonetter, med vilka Federico Lorca ordnade in sig i raden av berömda sonettdiktare tillsammans med Petrarca och Shakespeare. Liksom sina föregångare behandlade han i sonettens form extrem längtan, sömnlösa nätter och att vara sjuk och galen av kärlek. Detta kombinerades med spansk mysticism samt den mörkare sidan av kärleken: svartsjuka, raseri och desperation. 

I Sandströms stycke får Lorcas texter sällskap av utdrag från Shakespeares sonetter, Höga visan samt Nietzsches Ariadnes klagan. Den sistnämnda skriven mot slutet av Nietzsche liv, då han plågades av det som vid den tiden var en annan mörk sida av kärlekslivet – syfilis. Sjukdomen förtärde hans hjärna och han kastades mellan genialitet och galenskap.

Sonnets of Darkness and Love skulle bli ett av Sven-David Sandströms sista verk. Här erbjuds lyssnaren känslig texttolkning, rytmisk komplexitet, bottenlös passion och de fylliga nyromantiska klanger som kom att bli ett av Sandströms kännetecken under hans senare år.

Text: Karin Ekedahl