Dunkelt ljussatt lokal med ambisonics-högtalaruppsättning
PULS III: Konsert nr 7

Ingår ej i årets festival

150 kr för årskort; fri entré för ungdomar 0–18 år
Program

Ernst van der Loo: Desert of the Real (2022), uruppförande

Else Marie Pade: Svit ur Faust (1962)

Tine Surel Lange: Wires

Giuseppe Pisano: Come la fine del mondo o il mal di pancia di un dugongo (2020–2022), uruppförande

Mariam Gviniashvili: Trails (2021), Sverigepremiär

Matas Šablauskis: n (2019)

Audiorama presenterar i samarbete med Electric Audio Unit en elektroakustisk konsert med akusmatisk ambisonics-musik komponerad av Ernst van der Loo, Else Marie Pade, Tine Surel Lange, Giuseppe Pisano, Mariam Gviniashvili och Matas Šablauskis. Akusmatisk musik är sådan som komponerats särskilt för att realiseras med högtalare. Ambisonics är en teknik för flerdimensionellt surroundljud, som inte bara omger lyssnaren i sidled utan även i höjdled. Verket av Else Marie Pade – Danmarks första kompositör av musique concrète – har mixats om för ambisonics av Mads Kjeldgaard. Konserten ges med stöd av Nordisk Kulturfond.

Verkkommentarer

Ernst van der Loo: Desert of the Real

“If once we were able to view the Borges fable in which the cartographers of the Empire draw up a map so detailed that it ends up covering the territory exactly [...] this fable has now come full circle for us [...] Today abstraction is no longer that of the map, the double, the mirror, or the concept. Simulation is no longer that of a territory, a referential being, or a substance. It is the generation by models of a real without origin or reality: a hyperreal. [...] if one must return to the fable, today it is the territory whose shreds slowly rot across the extent of the map. It is the real, and not the map, whose vestiges persist here and there in the deserts that are no longer those of the Empire, but ours. The desert of the real itself.”

Citat ur avhandlingen “Simulacres et Simulation” av filosofen Jean Baudrillard. Desert of the Real beställdes av Electric Audio Unit med stöd av Det norske komponistfond.

Else Marie Pade: Faust

Else Marie Pade var en pionjär både som kompositör av elektronisk musik och som kvinna inom den musikaliska inriktningen. Hon skapade Faust efter att ha hört Poème électronique av Edgard Varèse på världsutställningen i Bryssel. Verket är inspirerat av Goethe och innehåller olika pulserande toner som representerar karaktärerna Faust, Mefistofeles och Margareta. Pade kastar om dramats traditionella hierarki genom att göra Margareta till huvudperson i sin berättelse. Den version som framförs här har omtolkats i ambisonics av Mads Kjeldgaard och hade urpremiär på Ultima Festival 2019 i samband med Sonic Wunderkammer som kurerats av Notam.Översatt till svenska av David Saulesco

Tine Surel Lange: Waves

Ett elektroakustiskt verk med åtta metallinor fästa vid en radiomast i Nordnorge. Verket avslöjar linornas inneboende musikaliska värld, med bara minsta förstärkning av materialets naturliga frekvenser.Tine Surel Lange, översatt till svenska av David Saulesco

Giuseppe Pisano: Come la fine del mondo o il mal di pancia di un dugongo

Tiden är en textur, en rotliknande röra av kaotiska mikrohändelser, var och en med sin egen logik och konsekvens, bildandes ett självreglerande, hyperaccelerat stasis, oräkneliga saker som rör sig i olika hastigheter. I detta föreställer vi oss en linjär vektor, en mestadels organisk – nästan biologisk – acceleration > evolution > utveckling > tillväxt!!!

För att vara ärlig, i denna polära tröghet rör sig allting men egentligen ändras ingenting. Allt jag ville ha var ett gömställe, en säker nisch, ett litet skydd för alla mina små skatter. Jag ville sakta ner, dra i bromsen, söka tröst hos en vän, göra något tokigt. Så jag tog arbetsljuden, brådskande impulser, och gjorde utav dem en silkeslen marmelad av ljud, varm och fuktig och klibbig som min mammas livmoder (eller en dugongs inälvor): en bedövande, smaskig gelé som jag kan simma, älska, sträcka ut mig och sova i.

Detta verk föddes ur askan av ett verk jag skrivit tidigare, i all hast, och som jag hatade. Jag slet isär det, lät det ruttna och väntade på att nytt liv skulle växa ur det. När jag grävde upp resterna igen föddes nya ungar av en slump, blommor som växte i en gödselhög.Giuseppe Pisano, översatt till svenska av David Saulesco

Mariam Gviniashivli: Trails

Trails utforskar ljudlandskap baserade på vad du hör när du vandrar genom Nordmarka, den nordligaste delen av skogarna som omger Oslo, upp mot Maridalsvannet, den största insjön i Oslo kommun. Verkets form är ett narrativ uppbyggt av bearbetad ljud av fågelsång, bäckar och vattenfall, knakande och knäckande grenar, fotsteg, fallande stenar och ekot av båtars signaler på avstånd.

En rad olika stigar finns att utforska. Ju längre in i skogen och i ditt sinne du går, desto mer förvandlas ljudlandskapen till andra, tätt sammansatta ljudvärldar, tills du når fram till Maridalsvannet. Där ser du det fridfulla vattnet reflektera tunga, grå moln som flyter fram i himlen. Medan dimman böljar fram och täcker vattenytan tar du stegen in på stigen som leder hemåt medan mörkret sänker sig…

Trails skrevs på beställning av Center for Arts and Media | ZKM.Mariam Gviniashvili, översatt till svenska av David Saulesco

Matas Šablauskis: n

Det du hör är en tidigare form av verket. I nuet är det annorlunda. Skiktat och varierat. Det är under uppbyggnad och kommer aldrig att bli färdigt. Ofullständigt, inte för att det saknar något, utan för att det inte har någon fast form precis som allt på jorden ständigt förändras. Titeln på verket ger möjlighet till tolkning och verkets utförande, genom enskilda lyssnares upplevelse, är i det ögonblicket verkets slutresultat.

Matas Šablauskis, översatt till svenska av David Saulesco