Gustaf Sjökvists Kammarkör och dirigent Florian Benfer. Foto: Hampus Andersson
Gustaf Sjökvists Kammarkör och dirigent Florian Benfer. Foto: Hampus Andersson
Om jag inte hade varit vaken
Fri entré
Program
 • Georg Riedel Agnus dei, ur Missa increduli (2000), 3 min
 • Gustav Lindsten Moonstone (2023), 7 min
  eletroakustisk improvisation
 • Victoria Borisova-Ollas Adoration of the Magi in the Snow (2000), 11 min
  en polyfonisk fantasi för orgel
 • Gustav Lindsten Gestalt (2023), 4 min
  elektroakustisk improvisation
 • Sven-David Sandström 
  Kom till mig, ur Musik för kyrkoåret (2010), 3 min
  Had I not been awake, ur Human Chain (text Seamus Heaney) (2011), 3 min
 • Gustav Lindsten Missa nova för blandad kör och elektronik (2023), 20 min
  1 Kyrie
  2 Gloria
  3 Credo
  4 Agnus Dei

Gustav Sjökvists Kammarkör och elektronmusikern/tonsättaren Gustav Lindsten fyller Ersta kyrka med samtida körmusik som på olika sätt berör det religiösa och andliga. Konserten inleds med en hyllning till nyligen bortgångne kompositören Georg Riedel genom hans egen Agnus Dei från Missa increduli.

Verkkommentarer

På eget initiativ komponerade Georg Riedel en mässa för blandad kör och jazzgrupp. Den saknar Credo (Jag tror) och innehåller i stället två satser som normalt inte ingår i den kristna mässtexten: Ego dubito (Jag tvivlar) och Ego praesentio (Jag anar). Riedel gav mässan namnet Missa increduli, tvivlets mässa.

 

Victoria Borisova-Ollas Adoration of the Magi in the Snow är en fri musikalisk "fantasia" inspirerad av Pieter Bruegels målning från 1567 med samma titel. Adoration är en av Bruegels mest kända målningar där de traditionella scenerna från Nya testamentet har överförts till det typiska flamländska vinterlandskapet.

 

Kom till mig ingår i Musik för kyrkoåret, Sven-David Sandströms tre år långa projekt att skriva ny musik till varje söndag och helgdag. Texten är hämtad ur Matteusevangeliet:
 

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; 

jag skall skänka er vila.
Ta på er mitt ok och lär av mig,
som har ett milt och ödmjukt hjärta, 

så skall ni finna vila för er själ.
Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. 

(Matteus 11:28-30) 

 

Den irländska poeten Seamus Heaney drabbades 2006 av en stroke. I det som kom att bli hans sista diktsamling, Human Chain från 2010, utforskar han sin resa tillbaka från det hjälplösa skick stroken lämnat honom i. Had I not been awake är en betraktelse över naturens krafter, och det faktum att han själv fortfarande lever, är “vaken” och har möjlighet att uppleva världen.

 

År 2018 tilldelades Gustav Lindsten Svenska kyrkans kulturstipendium. Motiveringen lydde:

”Svenska kyrkans kulturstipendium 2018 tilldelas Gustav Lindsten för projektet Mässa för kör och live-elektronik – Ett utforskande i den sakrala musikens klangliga potential. I detta projekt sammanförs kyrkans liturgiska arv och körtradition med vår tids musikaliska vardag av elektroniska klanger. Tonsättaren kommer att utforska frågorna om det gudomliga kontra det mänskliga och hur dessa kan gestaltas med hjälp av instrument som är rotade i vår egen tid och ett tonspråk som är bekant för hans egen generation. Kören kompletteras med musik som i en akustisk situation inte skulle vara möjlig, som ett försök i att ytterligare lyfta liturgisk musik mot det sublima och outgrundliga.:

 

Missa nova är resultatet av detta projekt. Den uruppfördes den 24 februari av Gustaf Sjökvists Kammarkör under ledning av Florian Benfer i Andreaskyrkan i Stockholm.