Norrköpingsljud
Program

Gunnar Valkare (1943) – Gesti di luce e ombra (2012) 9’
Annica de Val, flöjt

Peter Lindroth (1950) – Musical Moments 1 & 2 (2003)  8’
Love Derwinger, piano

David Swärd (1958) – Windsteps (2002) 11’
Espen Aareskjold, trombon

Lars-Åke Franke-Blom (1941) – Ängladyk, ur Konstmusik(1990) 8’
Josep Esteve violin,
Love Derwinger, piano

Emmy Lindström (1984) – Tintomara (2013) 6’
Annica de Val, flöjt,
Samuel Edvardsson, gitarr

Rainer Kuisma (1931) – Kohtaaminen (2003) ca. 10’
Anders Dahlstedt, pukor,
Josep Esteve, violin

 

Medverkande

Norrköpingsljud är en förening som lyfter fram den nutida musiken och sätter fokus på både tonsättare och musiker med Norrköpingsanknytning.

Ingår ej i årets festival
Illustration Jenny Soep
Illustration Jenny Soep
Verkkommentarer

David Swärd - Windstep
Att studera naturens fluktuationer i vindhavet för att sedan överföra det till det rytmiska flödet i musiken blev en ingång till de fyra styckena i sviten ”Breath of Life”. ”Windstep”, som komponerades först i denna svit, är skrivet för solotrombon. Här använder Swärd data från vindkraftsprojektering där vindhastigheter mellan 0 och 15 m/s överförs till olika hastigheter i musikaliska rörelser. Partier, ett med konstant puls och ett lugnare koralliknande, finns som kontrast insprängda i stycket där inte vinddata har använts. Windstep är ca 11 minuter långt.​