Norrbotten Neo, foto: Gustaf Wästerberg
Norrbotten Neo, foto: Gustaf Wästerberg
Norrbotten Neo

Ingår ej i årets festival

Fri entré

André Chini, dirigent

Program

Kim Hedås (f.1965):
Silent Plan (2014)

Anders Eliasson (1947-2013):
Trio (2010)

Kent Olofsson (f.1962):
Chiral V (2008)

Karin Rehnqvist (f.1957):
Wings, fl solo

André Chini (f.1945):
Trafficking (2015)

Norrbotten NEO bildades 2007 och var då, som nu, landets enda i sitt slag och har, utöver sitt regionala uppdrag, även ett nationellt uppdrag att främja den nutida kammarmusiken. Musikerna fungerar också som stämledare i Norrbottens Kammarorkester och ingår i Piteå Kammaroperas uppsättningar.

Ensemblen beställer nya verk och samarbetar både med nya och mer väletablerade tonsättare; inte minst är samarbeten med tonsättarutbildningar en viktig del i det arbetet. För närvarande samarbetar ensemblen med kompositionsutbildningarna vid Piteå Musikhögskola samt KMH i Stockholm.

Sedan starten har Norrbotten NEO uruppfört över 100 verk och utvecklats till en nationell angelägenhet. För detta arbete belönades ensemblen 2012 med FST:s interpretationspris. Sedan 2013 är Norrbotten NEO även ensemble in residence vid Stockholms Konserthus. 

 

I anslutning till konserten delas Guldkvasten 2015 ut av KVAST:s ordförande Maria Lithell Flyg. Priset går till en aktör inom svenskt musikliv som under det gångna året har arbetat för en mer jämställd repertoar.