Karin Rehnqvist och Rei Munakata
Karin Rehnqvist och Rei Munakata
Musik i natten

Ingår ej i årets festival

Barockhallen
Fri entré
Program
  • Madeleine Isaksson (1956): Capsuled Time (2021)
  • Malin Bång (1974): Split Rudder (2011/2016)
  • Johan Svensson (1983): Morendo (2022)
  • Mikael Edlund (1950): Trio sol (1980)
  • Zacharias Ehnvall (1991): Tillfälligt krumhorn utslaget i rumtiden blommar likt frosten (2022)
  • Karin Rehnqvist (1957): Musik i natten (2021)

Madeleine Isaksson är en svensk-fransk tonsättare bosatt i Paris. Hennes musik är koncentrerad och kännetecknas av stor detaljrikedom och variation i utformandet av fraser och klanger. Capsuled Time kan betraktas som ett klangstycke, där slagverket har en framträdande roll, stundtals tillsammans med pianot.

Malin Bångs Split Rudder för basklarinett utforskar ljuden från insidan instrumentet med hjälp av en mikrofon som sätts in i instrumentkroppen. Utvecklingen av det musikaliska materialet och händelseförloppet har påverkats av Evert Taubes visa om det förlista skeppet Blue Bird av Hull.

Johan Svensson är verksam inom både den akustiska och elektroniska musiken. Flera av hans verk är skrivna för en kombination av akustiska instrument och elektroniska ljudkällor. Morendo är ett sådant verk, uppbyggt av ett väldigt begränsat musikaliskt material som består av flera cykliska lager med olika varaktighet. Löst inspirerat av analoga synthesizers är varje lager skapat som en ”step sequencer”, som börjar om så snart den nått sin slutpunkt.

Mikael Edlunds Trio sol komponerades 1980 på beställning av Rikskonserter och är tillägnat ”alla som röstade nej och till dem som kommer att göra det”, syftande på den då högaktuella svenska kärnkraftsomröstningen. Edlund, som en gång startade sin karriär som rock- och jazzmusiker på 1960-talet, är känd för att komponera långsamt, vilket märks i hans sparsmakade stil, där varje detalj är exakt och subtilt utmejslad.

Zacharias Ehnvall arbetar huvudsakligen som tonsättare men också med att ständigt förbättra sitt orgelspel, driven av en djup kärlek till improvisationen. 2019 tog han sin masterexamen i komposition för professor Karin Rehnqvist. Hans konstnärliga estetik bygger på bland annat på hans djupa kunskap om ljud, förvärvad genom år av orgelerfarenhet och intresset för tidig musik. I stycket Tillfälligt krumhorn utslaget i rumtid blommar likt frosten utgår han från tre anslag som han utvecklar och förbinder.

Text: Norrbottensmusiken

I samarbete med
Verkkommentarer

Malin Bång: Split Rudder

Split Rudder är en mikrofon placerad inne i basklarinetten, och öppningarna där luften vanligtvis strömmar ut är stängda. Genom denna preparering förstärks den konkreta och rika klangvärld som pågår inne i instrumentet och sätter fokus på ett spektrum av kontrasterande ljud, från sköra andningar och svaga brus till perkussiva klaffljud och råa growls i det lägsta registret. Formen har influerats av det dramatiska förloppet i berättelsen om skeppet som förliser i Balladen om briggen Blue Bird av Hull av Evert Taube.

Text: Malin Bång

Mikael Edlund: Trio sol

Trio Sol är skrivet 1980 på beställning från Rikskonserter för Fagéustrion, som uruppförde verket under musikveckan i Junsele sommaren 1980. Stycket är tillägnat ”alla som röstade nej och till dem som kommer att göra det”.

Stycket hade arbetsnamnet ”1+2”, vilket förklarar dess mycket enkla ABBAB-form, liksom ”huvudtemats” psykologiska struktur: mot pianots motoriska, barock-inspirerade rörelser svarar klarinetten och fagotten med mera sårbara stämmor. ”Sidotemat”, med stigande diatoniska skalor, blir efterhand mera rytmiskt unisont. A-delarnas form bygger på mitt tidigare verk Leaves. Stycket slutar med en något optimistisk coda – en variant av sidotemat – vilket, med tanke på dedikationen, kanske verkar lite underligt efter den så totalt bortsjabblade kärnkrafts-folkomröstningen.

Man bör nog inte frestas att söka samband mellan energifrågan och detta stycke. De båda sakerna har nog inte mer med varandra att göra än att de råkade vara två viktiga saker i mitt huvud våren 1980.

Text: Mikael Edlund

Karin Rehnqvist: Musik i natten

På natten är våra sinnen känsliga. Ljud upplevs starkare, ljus vassare. Man får vara varsam.

När jag komponerar detta lever vi i en svår tid. Coronaviruset sprider sig och smittar allt fler. Politiskt är läget på många ställen i världen instabilt. Många av oss jobbar hemifrån och träffar få människor i verkliga livet. Ovana vid att röra oss bland folk får vi svårt att sålla intryck om vi handlar eller går på en gata med mycket trafik.

Vi måste vara varsamma, både med oss själva och med andra.

Musik i natten handlar om detta, när sinnena är vidöppna. Det ska färga framförandet, spelas med hörseln inställd på natt. Klangen är därför varm och mörk, nyanserna blir aldrig riktigt starka. Man får rikta sina öron mot musiken, möta musiken.

Altflöjt och basklarinett inleder med sångbara motiv där dynamik och ornament är viktiga element. Melodierna liksom artikulerar sig fram. Då och då skakar klangen till, när ett stort vibrato växer ur dynamiken. Ur denna klangligt mörka del öppnar sig så småningom ett fönster. Ur detta tittar en ljus melodi fram. En slags hymn. Den är mild och enkel. Också den spelas i svag nyans, lyssnande.

Så möts ljus och mörker, som så ofta. De är varandras förutsättning.

Text: Karin Rehnqvist