Kungl. Musikhögskolans campus Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström
Kungl. Musikhögskolans campus Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström
Middagskonsert på KMH

Ingår ej i årets festival

Nathan Milsteinsalen
Fri entré, men biljett måste förbokas

Emilie Pfeil, violin

Sara Hammarström, flöjt

Jennie Ollikainen, violin
Louise Rosenholm, violin

Program
  • Stefan Levin: Encore (2022) uruppförande
  • Kim Hedås (1965): Rounds (2018)
  • Nora Pollak: sirens (2022)
  • György Ligeti (1923–2006): Baladă și joc (1950)
  • Marika Markström: Floating (2023)
  • Fredrik Hedelin (1965): Valv (2023) uruppförande

Kungliga Musikhögskolan presenterar tre konserter med ett brett spektrum av svensk musik, komponerad mellan 1727 och 2023 av arton olika tonsättare. Programmen rymmer såväl elektroakustiska verk som musik komponerad för blockflöjt, barockcello, cembalo, bambuflöjt, preparerat piano, med mera.

I denna konsert uruppför Emilie Pfeil Encore av Stefan Levin; Jennie Ollikainen och Louise Rosenholm spelar Baladă și joc (”ballad och dans”) av György Ligeti; flöjtisten Sara Hammarström spelar Rounds av Kim Hedås och uruppför Fredrik Hedelins Valv; och så spelas fixed media-verken sirens av Nora Pollak och Floating av Marika Markström.

I samarbete med