Mats Persson & Kristine Scholz
Mats Persson & Kristine Scholz
Mats Persson & Kristine Scholz 

Ingår ej i årets festival

Fri entré
Program

Mats Persson (1943):

Fiesta (2011)

Ellen Arkbro (1990):

KALI for piano and tape (2013)

Dror Feiler (1951):

Barrikad (1984)

Peter Hansen (1958):

Un objet trouvé (1991)

Sten Hansson (1936-2013):

Nightwoods IV (1990) for piano four hands with tape obligato

Kristine Scholz & Mats Persson firar 44 år som pianoduo. Den gemensamma banan inleddes 1969 då de studerade för Aloys Kontarsky på Musikhögskolan i Köln. De är verksamma som frilansande musiker i Sverige sedan 1972, initialt även som del i den internationellt erkända ensemblen Harpans Kraft, som turnerande i Västeuropa och Nordamerika.

Som duo fokuserar de på den nya musiken och har framträtt på de stora festivalerna och scenerna världen över, och har bland annat uruppfört verk skrivna direkt för dem av tonsättare såsom Aldo Clementi, Friedhelm Döhl, Dror Feiler, Johannes Fritsch, Erhard Grosskopf, Hans-Joachim Hespos, Luca Lombardi, Chris Newman, Christian Wolff och Zoltán Jeney. 

Duon har agerat som pionjärer för verk av John Cage, Erik Satie och det ryska avantgardet, genom att framföra deras verk innan de blev allmänt kända. De har också uppmärksammat tonsättare med egna röster såsom Ivan Wyschnegradsky, J.M. Hauer och den säregne svenske kontrapunktisten Claude Loyola Allgén. 

Kristine Scholz är född i Wüstebrise, Schlesien. Studier i piano och kammarmusik i Hamburg (1964-68) och Köln (1969-72). Studier för Eckart Besch, Konrad Richter, Wilhelm Hecker och Aloys Kontarsky. 

Mats Persson är född i Sandviken. Pianostudier för Greta Erikson 

och samtida ensemblespel för Siegfried Naumann på KMH i Stockholm (1964-69). Mellan 1969-72 studerade han piano för Aloys Kontarsky på Musikhögskolan i Köln. Mats Persson är också verksam som tonsättare.