Medlemmarna i ensemblen Kwartludium
Kwartludium
Kwartludium 10 år

Ingår ej i årets festival

Fri entré

Kwartludium

Piotr Nowicki, piano
Paweł Nowicki, percussion
Dagna Sadkowska, violin
Michał Górczyński, clarinet
Program
  • Marsel Nichan (1981): The Order in the Chaos and the Chaos in the Order (2021)
  • Martyna Kosecka (1989): monolith|transparence (2022–2023) uruppförande
  • Henrik Denerin (1978): collide (2019–2021)
  • Marsel Nichan: Fractals (2022) Sverigepremiär

Den polska ensemblen Kwartludium har under de senaste tio åren haft ett samarbete med Konstnärsnämnden som har resulterat i åtskilliga specialskrivna verk av svenska tonsättare inom ramen för ett internationellt residensprogram. Samtliga fyra verk på programmet är skrivna särskilt för ensemblen.

Fractals och The Order in the Chaos & the Chaos in the Order är Marsel Nichans två första verk skrivna för Kwartludium och kan betraktas som syskonverk med liknande struktur. The Order in the Chaos & the Chaos in the Order är inspirerat av kaosteori och Fractals av konst- och litteraturgenren magisk realism. Nichan ger inget entydigt svar på vad som är kaos och vad som är ordning i musiken, men ur muller och myller framträder emellanåt tydligare konturer.

Den polska tonsättaren Martyna Kosecka komponerar utifrån narrativ, ritualer, symboler och hämtar inspiration från Iran, Polen och Norge, de tre länder hon har format starka band till under sitt liv. monolith|transparence beställdes av Kwartludium och får här sitt uruppförande. Verket är inspirerat av den kvinnoledda revolten i Iran mot en repressiv, monolitisk ordning och för en flyktig, men inspirerande, och transparent framtid i förändring. Henrik Denerin tilldelades 2022 års Järnåkerstipendium, Sveriges största kammarmusikpris, för verket collide: en krock mellan fyra olika lager som bildar en väv av skimrande trådar, som tonsättaren beskriver det. Verket är inspirerat av Olga Tokarczuks roman Bieguni.

Konserten är ett samarrangemang med Nuova Arte och medfinansierad av kulturstödsmedel från Polens departement för kultur och nationellt kulturarv inom programmet ”Composing Commissions” genom Polens nationella institut för musik och dans.

Verkkommentarer

Marsel Nichan: The Order in the Chaos and the Chaos in the Order

The Order in the Chaos and the Chaos in the Order är det första av de två verk som Marsel Nichan komponerat för hela ensemblen Kwartludium. Det kan i flera avseenden betraktas som ett syskon till det andra verket, Fractals, både vad gäller idémässig inspiration – som här är kaosteori – och den allmänna klangbilden, samt instrumentens respektive roller.

I detta verk rör sig slagverket och pianot i de lägre regionerna och ger ifrån sig kraftfulla kluster, maniskt repetitiva fraser och aggressiva utbrott, medan den mer rogivande violinstämman tillsammans med klarinetten bildar en egen grupp. Denna uppdelning löper genom hela stycket, även om det vartefter blir mer uppbrutet och fragmenterat, och stämmornas respektive karaktärer smälter samman.

Precis som man förstår av titeln blir till sist vad som är ”ordning” och vad som är ”kaos” aldrig riktigt utrett, särskilt inte efter att pianostämman övergår i snabba sextondelslöpningar som alltmer hamnar i förgrunden.

Text: Andreas Engström

Martyna Kosecka: monolith|transparence

Två motsatta sociala ordningar ges metaforiska liknelser i denna musikaliska gestaltning: Det traditionella, beständiga sedan många århundraden tillbaka, förkroppsligas av monoliten; det flyktiga, instabila och föränderliga av transparens. Dessa fenomen hjälper oss att förstå de sociala processer som uppstår mellan människor när en del samlas i homogena grupper – monoliter. Å andra sidan står transparens för klarhet, begriplighet, tydlig kommunikation och informationsöverföring mellan samhällsgrupper.

Verket monolith|transparence är tillägnat Kwartludium och inspirerat av iranska kvinnors ödeskamp under den i skrivande stund pågående revolutionen i Iran, som inleddes den 16 september 2022 och som har sitt ursprung i kampen för kvinnors grundläggande rättigheter under devisen ”kvinna, liv, frihet”. (”Woman. Life. Freedom.”)

Text: Martyna Kosecka
Översatt till svenska av David Saulesco 

Henrik Denerin: collide

Verket collide är sammansatt av fyra separata delar, var och en med olika kombinationer av instrument: lectio brevis (”en kort lektion”); ἀντί – Ἀνταῖος (”antí – Antaíos”); querschnitt (”tvärsnitt”); ciemna materia (”mörk materia”).

Delarna spelas dock inte sekventiellt utan är uppbrutna och fördelade över hela verkets speltid. Det musikaliska materialet och dess interna utveckling/icke-utveckling i de fyra stämmorna omfattar en dialektisk (enligt Hegels definition) omtolkning av Bachs variation i Partita nr 1 för violin, via detaljnoterad musik med snabba och ofta extremt korta variationer i uttryck, till fritt improviserad musik enligt korta instruktioner.

Titeln på verket beskriver, så klart, krocken mellan de väsentligt olika musikaliska materialen i de olika delarna. Det är en färgskiftande väv med skimrande trådar, och i min mening finns det något djupare, något poetiskt i den här sortens krockar, kanske rentav ”misslyckanden”. Namnen på delarna är alla hämtade från den fragmentariska romanen Bieguni av den polska författaren Olga Tokarczuk, som var min ständiga ständig följeslagare medan jag komponerade det här verket.

Text: Henrik Denerin
Översatt till svenska av David Saulesco

Marsel Nichan: Fractals

Strukturen i Fractals, det andra av de två syskonverk som Marsel Nichan komponerat för Kwartludium, liknar den i det första verket. Violinen intar här en singulär roll och uttryck, om än den inte står i centrum.

Om de ibland nästintill frijazziga pianoklangerna, de mullrande och rytmiskt drivna pukorna och cymbalerna, och den lite avvaktande, figurativa basklarinetten liksom träder fram ur djupet, så vilar violinstämman i en lång och sångbar, ibland nästan tonal linje, för att på så vis kontrasteras mot övriga instrument. Det är som att följa en fjäril som förvirrat sig in i en mörk grotta, i vars diffusa grumlighet man trots allt kan skönja nyanser i form av ytor, dofter, luftrörelser och fuktighet.

I stycket har Nichan hämtat inspiration från konst- och litteraturgenren magisk realism, vilken också är en möjlig referens vid lyssnandet. I vilket fall som helst tar Nichan tillfället i akt att i både Fractals och syskonverket The Order in the Chaos and the Chaos in the Order måla associativa ljudbilder.

Text: Andreas Engström