Kungl. Musikhögskolans campus Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström
Kungl. Musikhögskolans campus Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström
Kvällskonsert på KMH

Ingår ej i årets festival

Nathan Milsteinsalen
Fri entré, men biljett måste förbokas

Stina Ahlgren, viola

Kajsa Nilsson, tvärflöjt
Jerry Adbo, accordeon

Armand van Wijck, suling
Arttu Ahovaara, piano

Casper Vikström, orgel

Eskil Hamrin, slagverk
Pauline Burke-Clason, harpa

David Kronström, orgel

Amina Hocine, viola
Joel Janson Johansen, violin
Malte Dahlberg, violin
Muiredach O’Riain, kontrabas
Niklas Dahlqvist, cello
Wilma Hultén, violin

Program
 • William Sundman Sääf: Form före funktion (2019)
 • Tor Aulin (1866–1914): Polska ur Fyra akvareller för piano och violin (1899)
 • Armand van Wijck: Piano dan Seruling (2023)
 • Luka Aron: Gyronny of 6 (2023)
 • Casper Vikström: ur Orgelsymfoni i c-moll (2022)
  • Scherzo
  • Largo serioso
 • Paus
 • Andrea Tarrodi (1981): Eggs, Trails & Circles (2015)
 • Joel Janson Johansen: Ostinato IV/V (2022)
 • Strängt Förbjudet: Vävstämma (2023)

Kungliga Musikhögskolan presenterar tre konserter med ett brett spektrum av svensk musik, komponerad mellan 1727 och 2023 av arton olika tonsättare. Programmen rymmer såväl elektroakustiska verk som musik komponerad för blockflöjt, barockcello, cembalo, bambuflöjt, preparerat piano, med mera.

I första avdelningen framför Stina Ahlgren Form före funktion för viola och elektronik av William Sundman Sääf; Kajsa Nilsson och Jerry Adbo spelar Polska ur Tor Aulins Fyra akvareller; Armand van Wijck framför sitt eget verk Piano dan Seruling tillsammans med Arttu Ahovaara; Casper Vikström framför två satser ur sin egen Orgelsymfoni i c-moll; dessutom spelas Luka Arons fixed media-verk Gyronny of 6.

I andra avdelningen spelar Jerry Adbo, Eskil Hamrin och Pauline Burke-Clason Eggs, Trails & Circles av Andrea Tarrodi; David Kronström spelar Joel Janson Johansens Ostinato IV/V för orgel, telefon och trådlös högtalare; och stråkensemblen Strängt förbjudet framför Vävstämma.

I samarbete med