Kent Olofsson - "Champs d’étoiles"
Program

Kent Olofsson: Champs d’étoiles (2008-2016) - för kontratenor, blockflöjt, barockviolin, viola da gamba och teorb

 

Milsteinsalen
Medverkande
Michael Bellini, kontratenor
Kerstin Frödin, blockflöjter
Anna Lindal, barockviolin
Louise Agnani, viola da gamba
Peter Söderberg, teorb 
Ingår ej i årets festival
Kent Olofsson
Kent Olofsson
Verkkommentarer

Champs d’étoiles (2008-2016)

Verket är en timslång musikalisk svit för kontratenor, blockflöjt, barockviolin, viola da gamba och teorb som tillkommit över en lång rad år, skrivet för musikerna i Lipparella. Verket tilldelades Järnåkerstipendiet 2016 och juryns motivering löd:


"Med utgångspunkt i ett antal intensiva och religiöst färgade texter av Rimbaud, Rilke och Hammarskjöld, samt ytterligare tre anonyma betraktelser, vilka beskriver extatiska uppenbarelser, har Kent Olofsson skapat en svit om 17 satser som beskriver en musikalisk och andlig pilgrimsvandring. Texternas fascination över himlavalvet och tillvaron i stort blir till en bild av vår inre världs rikedom och möjligheter. Genom Kent Olofssons suggestiva och idiomatiska bruk av äldre instrument, i en för barocken typisk generalbasbesättning, beledsagas sången och texterna av ett variationsrikt kammarmusikspel som ständigt driver musiken framåt. Anmärkningsvärt är hur den musikaliska formen tar upp stildrag från senrenässansens madrigaler och den tidiga barockkantaten likväl som epokens instrumentella sviter. Härigenom skapas ett dialogiskt valv som spänner över flera århundraden. Det genomgående subtila användandet av mikrotonalitet och den avslutande presentationen av elektroakustiskt material i svitens coda, ett slags ex deus machina, förenar, som genom ett trollslag, den tidiga musikens experimenterande med vår tids angelägenheter till ett tillstånd av ett gemensamt nu bortom tid och rum. Nicola Vicentino (1511 – 1575) ler säkert lättat i sin himmel över att hans teoretiska visioner slutligen hittat hem och vi som lyssnare kan bara tacka och förundras över ett kammarmusikverk som saknar motstycke inom svensk kammarmusik.
Det bör också tilläggas att ett verk som Champs d’etoiles knappast vore tänkbart utan den kombination av hängivenhet och kunskap som musikerna visar rakt igenom verkets vidsträckta förgreningar. Det är därför tillbörligt och inte mer än rättvist att också Ensemble Lipparella, genom ett lysande framförande, får sin beskärda del av verkets framgång."  Magnus Andersson

Under 2016 spelades verket in på CD och denna konsert blir också en release-konsert för skivan.