Stockholms Saxofonkvartett, foto Pierre-Henri Wicomb
Stockholms Saxofonkvartett, foto Pierre-Henri Wicomb
Invigning av Svensk Musikvår

Ingår ej i årets festival

Berwaldhallens nedre foajé
Gratisbiljett till invigningen hämtas i biljettkassan vid entrén
Program

FST:s jubileumsfanfar (2018)

för saxofonkvartett och elektronik

Komponerad av: Alexandra Nilsson, Alwar Almkvisth, Anders Emilsson, Anders Englund, Catharina Palmér, Cecilia Franke, David Lennartsson, David Riebe, Eberhard Eyser, Erik Peters, Fabian Svensson, Girilal Baars, Henrik Lörstad, Johan Blixt, Johan E Andersson, Jonas Forssell, Jonatan Sersam, Katarina Leyman, Kjell Perder, Kristina Forsman, Kristofer Morhed, Lars Bröndum, Magnus F Andersson, Marcus Wrangö,Martin Svensson, Mikael Forsman, Olov Franzén, Patric Simmerud, Per Anders Nilsson, Peter Lindroth, Peter Pontvik, Stefan Forssén, Stefan Klaverdal, Stefan Pöntinen, Tomas Winter, Ulf Grahn, Vanessa Massera, Ylva Q Arkvik

Arrangemang: Erik Peters

Vid invigningsceremonin talar både Helena Wessman och Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen Föreningen Svenska Tonsättare. Dessutom framför Stockholm Saxofonkvartett en jubileumsfanfar som gemensamt skrivits till FST:s 100-årsjubileum av 38 av föreningens medlemmar. Var och en av de deltagande tonsättarna har satt sin egen, unika konstnärliga prägel på verket. Erik Peters, som har satt samman de 38 delarna till en helhet, beskriver det som ”en representation av den stilistiska och genremässiga mångfald som inte bara speglar de 38 medverkande tonsättarna utan medlemmarna i föreningen i stort”.

Verkkommentarer

Inför FST:s 100-årsjubileet 2018 ville utmanades medlemmarna att göra en kollektivkomposition där alla bidrar med varsin fanfar på 10 sekunder. Resultatet blev häpnadsväckande – 38 tonsättare medverkar i jubileumsfanfaren! 31 med ett noterat partitur och 7 med en ljudfil avsedd direkt för högtalarmediet. Jubileumsfanfaren är skriven för Stockholms Saxofonkvartett, en av de svenska ensembler som genom åren framfört flest kompositioner av svenska tonsättare.Att ställa samman fanfarerna till ett längre verk visade sig bli ett omfattande logistiskt arbete och under arbetets gång uppstod en del notationstekniska frågeställningar, delvis relaterade till det faktum att de olika kompositionerna ibland följer helt olika notationskonventioner.

Jag har strävat efter att i så hög utsträckning som möjligt bibehålla de olika sätt att notera som enskilda tonsättare har använt. Skillnaderna blir en grafisk representation av den stilistiska och genremässiga mångfald som inte bara speglar de 38 medverkande tonsättarna, utan även medlemmarna i Föreningen svenska tonsät tare i stort, säger Erik Peters som har arbetat med att sätta samman de enskilda fanfarerna till ett längre verk.