Carl Unander-Scharin och Åsa Unander-Scharin
Carl Unander-Scharin och Åsa Unander-Scharin
Gamla stans egen näktergal

Ingår ej i årets festival

Fri entré
Program
 • Carl Unander-Scharin (1964): Suite processionis (2021) uruppförande
  1. Toccata processionis I (Vita segel)
  2. Decima processionis (À la mathématique)
  3. Aria processionis I (Havsörn lyfter från kummel)
  4. Air tout de suite (Luftdans)
  5. Aria processionis II (Vårnattens mystik)
  6. Inventio processionis (…myrstack enligt dröm…)
  7. Barcarole processionis (Över stilla vatten)
  8. Decima processionis (À la mathématique) repris
  9. Toccata processionis II (Staccatofåglar)
 • Carl Unander-Scharin: Djupt under dagens yta (2008)
 • Carl Unander-Scharin: Smärtfågel ur Tokfursten (1996)
 • Carl Unander-Scharin: Salve flos et decor ecclesiae (2018)
 • Carl Unander-Scharin: ur Plåtsax – Hjärtats instrument (2017)
  1. A. Hjärtats instrument
   B. Den tjockaste spindeln
  2. Skorstensfejarmästaren flyger rusig
  3. Plåtsax – Hjärtats instrument
 • Carl Unander-Scharin: Bist du bei mir (1999)
 • Carl Unander-Scharin: I en spegel av stoft (2023) uruppförande

Carl Unander-Scharin är ett unikum i det svenska musiklivet. Som utbildad kyrkomusiker, tonsättare och operasångare har han gestaltat över fyrtio operaroller, uppfunnit elektroniska instrument, doktorerat på Kungliga Tekniska Högskolan, blivit professor, samt komponerat en stor mängd vokalmusik, inklusive tolv operor såsom Tokfursten, Hummelhonung, Lysistrate, The Elephant Man och senast den uppmärksammade The Tale of the Great Computing Machine.

Under decennier har Carl Unander-Scharin varit en flitigt återkommande solist i Storkyrkan. Därtill har hans musik klingat i domkyrkoförsamlingens kyrkor vid flertal tillfällen. Karriären började redan som artonårig korist i Storkyrkans kör under ledning av Gustaf Sjökvist. Sedan några år tillbaka bor han i Gamla stan, och vad kan passa bättre än att ge ett tonsättarporträtt kring hans musik?

I denna konsert bjuds både vokalmusik för kör och solist, såväl som uruppförande av den stora orgelsviten Suite processionis för två orglar och dansare.

Verkkommentarer

Samtliga verkkommentarer är skrivna av Carl Unander-Scharin.

Carl Unander-Scharin: Suite processionis

Denna svit för två orglar och dansare beställdes av Johan Hammarström till Västerås domkyrka år 2020. En övergripande idé om "rörelse i rummet" var vägledande för tonsättningsarbetet, liksom tanken på att verket skulle kunna utgöra fundament för dans. I samarbete med koreografen Åsa Unander-Scharin skissade jag upp bålverket för sviten och använde även en talserie föreslagen av Åsa som grundmaterial för en av satserna, À la mathématique.

Sviten har nio satser, varav en är repriserad. I undertitlarna framgår vad som varit den rörelseidé som jag utgått ifrån. Den sjätte satsen, …myrstack enligt dröm… bygger, som titeln antyder, på en musik som jag hörde i en dröm och sedan noterade när jag vaknade.

Carl Unander-Scharin: Djupt under dagens yta

Ett verk för dubbelkör med text av Olov Hartman. Verket beställdes av Johan Hammarström till körerna i Västerås domkyrka till den så kallade stavnedläggningen för dåvarande biskop Claes-Bertil Ytterberg, som har disputerat på Olov Hartman. Textunderlaget är en sammanställning av texter som jag fann i Hartmans diktsvit Efter oss: texter med ett starkt ekologiskt och panteistiskt budskap.

Carl Unander-Scharin: Smärtfågeln ur Tokfursten

Operan Tokfursten bygger på Elgard Jonssons självbiografiska bok med samma namn. Under åren 1995–96 tonsatte jag operan, som sedan uruppfördes i Vadstena sommaren 1996. Operan och boken beskriver en ung mans resa ner i schizofreni, en mardröm som fullbordas i början av akt 2. Tokfursten besjunger den totala avstängdheten, och den samtidiga megalomanin, i arian Smärtfågeln med violinsolo som inledning till denna akt.

Carl Unander-Scharin: Salve flos et decor ecclesiae

Som en del i Västerås domkyrkas satsning på att beställa nya körverk fick jag i början av 2018 en förfrågan från domkyrkoorganist Johan Hammarström om att skriva ett verk. Uruppförandet var planerat till en "Nine Lessons and Carol"-gudstjänst i domkyrkan i januari 2019. Det var ett spännande uppdrag, och ganska ovanligt eftersom ramverket kretsar kring en musikalisk gudstjänstform som vi sällan möter i Sverige. Givetvis har svenska körer en stor vana vid att sjunga kända julsånger som O Come All Ye Faithful, men jag hade inte mött denna helhet tidigare.

Efter lite gemensamma efterforskningar märkte både Johan och jag att det finns en tydlig koppling mellan den medeltida sångboken Piae cantiones från Åbo och många av de välkända brittiska carols från 1800- och 1900-talet. Det kändes då naturligt att fördjupa arbetet med det nya verket genom att utforska Piae cantiones. Dessa kretsar kring en rad olika teman, både kring kyrkoåret och kring olika mänskliga aktiviteter och gärningar.

En av sångerna heter Salve flos et decor ecclesiae och har en utsökt melodi och sublim text. Till min förvåning hade denna melodi inte ännu använts i någon nutida tonsättning, inte heller till någon "klassisk" carol. Jag började vända och vrida på materialet, och så småningom tillkom en dubbelkörig komposition med orgelackompanjemang, byggd på det medeltida materialet. Verket skrevs under juli och augusti 2018 på Möja i Stockholms skärgård och är tillägnat Johan Hammarström, Stephen Cleobury och körerna i Västerås domkyrka.

Carl Unander-Scharin: Plåtsax – Hjärtats instrument

Karl-Magnus Fredriksson och jag pratade i många år om att det vore roligt med ett samarbete, med målet att jag skulle komponera en sångcykel till honom. En möjlighet och en idé öppnade sig när vi bägge fastnade för diktsamlingen Plåtsax – Hjärtats instrument av Torgny Lindgren. Det visade sig – till bägges förvåning – att han hade debuterat år 1965 med just denna diktsamling.

År 2001 tonsatte jag Torgny Lindgrens roman Hummelhonung, i samarbete med honom, med uruppförande av operan samma år på Kungliga Operan/Vasan. Vi höll kontakten därefter, och efter Torgnys bortgång blev jag av hans änka Stina Lindgren ombedd att, i linje med Torgnys önskemål, sjunga vid hans begravning i mars 2017. Då jag själv inte kunde göra detta, på grund av ett annat uppdrag, rekommenderade jag Karl-Magnus som åkte ner till Småland och sjöng vid Torgnys stoft och för familjen vid jordfästningen.

Dikterna i samlingen Plåtsax präglas av en närvaro och en jordbundenhet som vi känner igen från Lindgrens många berömda senare böcker, men också av de mycket speciella metafysiska resonemang som han på sitt enastående vis bygger in i sina texter. Sångcykeln Plåtsax – Hjärtats instrument uruppfördes av Karl-Magnus Fredriksson och Magnus Svensson i mars 2018.

Carl Unander-Scharin: Bist du bei mir

Min mormor Karin Unander-Scharin bad mig för länge sedan att lova att jag skulle sjunga Johann Sebastian Bachs Bist du bei mir vid hennes begravning en gång i framtiden. När mormor sedan gick bort år 1999 fann jag det känslomässigt för svårt att själv sjunga vid hennes jordfästning. I stället gjorde jag ett arrangemang för fyrstämmig kör som sjöngs av några nära vänner till familjen. Denna sättning är därför tillägnad hennes minne.

Carl Unander-Scharin: I en spegel av stoft

Under pandemiåren påbörjade jag komponerandet av en svit av verk med texter av Anders Frostenson, som i sin helhet skall heta Spegel av stoft. Jag har, så att säga, en kappsäck med inspirerande texter som jag tonsätter allteftersom. I samband med Svensk Musikvår 2023 färdigställde jag denna komposition för blandad kör och barytonsolo a cappella. Verket är tillägnat Jacob Högström, Johan Hammarström och Stockholms domkyrkokör.