Dror Feiler, illustration Jenny Soep
Dror Feiler, illustration Jenny Soep
Fylkingen 85 år Final

Ingår ej i årets festival

Fri entré

Ann Rosén 

sound artist, composer, musician, instrument builder, visual artist, director and project manager.Läs mer om Ann Rosén på: ar@annrosen.se

Eva Lindal kommer från Stockholm. Hon studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1973-76, vidare i Schweiz och i Banff (Kanada) samt från 1998 återkommande improvisationsstudier i New York. 1986-2000 var hon violinist i Sveriges Radios Symfoniorkester.

Frilansar med tonvikt på barock, nutida – och improvisationsmusik. Förutom KammarensembleN, medlem i Katzen Kapell, MA, REbaroque och Ensemble Lipparella som spelar nyskriven musik på barockinstrument. Gästspelar som konsertmästare i grupper som Drottningholms Barockensemble, Gageego!, BIT 20 (Bergen) och Ensemble Recherche.

Eva har även gestaltat sceniska roller som violinist: bl.a. som Apkungen i Reine Jönssons opera ”Cecilia och Apkungen” på Drottningholms Slottsteater 2004 samt i rollen som Trivelin Violon i Marivaux’s ”Kärlekens Triumf” på Dramaten och Drottningholms Slottsteater 2005.

Kristine Scholz är född i Wüstebrise, Schlesien. Studier i piano och kammarmusik i Hamburg (1964-68) och Köln (1969-72). Studier för Eckart Besch, Konrad Richter, Wilhelm Hecker och Aloys Kontarsky. 

BOP  - Bjelkeborn och Pignon

Den nygamla duon BOP startades 1994 av Thomas Bjelkeborn och Paul Pignon genom ett gemensamt intresse för musikaliskt utvecklingsarbete vid Elektronmuikstudion i Stockholm. Båda tonsättarna sökte former för att flytta den ofta intrikata programmerings-tekniska och studio orienterade elektroakustiska musiken upp på en livescen för att ingjuta nukänsla i en i dåtiden genomkomponerad fixed media kultur. Duon turnerar flitigt internationellt och under senare år som del av ensemblem SoundQuartet med stöd av Kulturrådet. BOP finns representerade via utgivning från Fireworks edition och Lamour records.

Thomas Bjelkeborn är verksam inom nutida konstmusik sedan 1988, och är främst etablerad som EAM-tonsättare i internationella sammanhang, ofta inom ramen för tonsättarresidens vid framstående musik- och forskningsinstitutioner. I hans arbete undersöker han ofta relationen mellan traditionellt akustiska instrument och dess elektroniska förlängningar. Han hämtar inspiration i 1900-talets sena modernism och hos elektroniska pionjärer som Schaeffer och Stockhausen. Hans musik tar utgångspunkt i aktuell musikteknisk innovation med målet att utvidga konstmusikens domäner, där egenutvecklade fysiskt-digitala musikinstrument ofta kombineras med avancerad audiovisuell media. De senaste tre åren har Thomas Bjelkeborn genomfört ett 100-tal konserter i över tio länder, bl a vid de internationellt betydelsefulla festivalerna Audio Art Festival Krakow, In-sonora Madrid och Sonorities Belfast. Han är även konstnärlig ledare för ensemblen Sound Quartet, som förvaltar kvartettformen med nytt perspektiv, framför allt genom användande av live-elektronik och realtidsbearbetning av instrumentklanger. Kvartetten samarbetar ofta med gästande musiker, t ex ondes martenot-spelaren Nadia Ratsimandresy (Paris) och röstkonstnären Viv Corringham (New York), och haft turnéstöd från Kulturrådet. Genom tonsättarresidens (t ex vid Auriculab Spanien och NOVARS Manchester) och konstnärliga utbyten med utlandet har han fördjupat sin kunskap om komposition och utökat sina kontakter med tonsättare och musiker från hela världen. Sedan 2015 är Thomas Bjelkeborn knuten till Sound and Physical Interaction Research Group (SOPI), Aalto University i Helsingfors, för komposition och konstnärlig utveckling i samarbete med Dr Koray Tahiroglu. Deras första verk är KET (2016), ett beställningsverk via Kulturrådet med stöd av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse som de senaste åren framförts bl a på NIME Brisbane och Cafe OTO London. Han är även ideellt verksam som curator för regelbundna konserter på Fylkingen i Stockholm samt för PUSH-festivalen i Gävle.

Paul Pignon född 1939 i UK. Oavslutad doktorand i fysik på Oxford. I Jugoslavien 1962-1985. Sedan dess i Sverige. Komponerar i och utanför realtid med olika medel sedan 1961. Även mjukvaruutvecklare, översättare och kampsportsutövare.

Program

OM FYLKINGEN

Fylkingen - Ny Musik och Intermediakonst är en konstnärsdriven scen och förening för experimentell musik och konst. Föreningen grundades 1933 och utgörs idag av upp emot 300 utövande svenska och internationella konstnärer som utvecklar och presenterar nya verk i Fylkingens lokaler.

Föreningen drivs av en aktiv styrelse, produktionsgrupp och medlemskår.

2018 fyller Fylkingen 85 år vilket gör föreningen till världens äldsta forum i sitt slag.

Fylkingen stöds av Statens Kulturråd, Stockholms Stad Kulturförvaltning och

Stockholms Läns Landsting.

 

Ann Rosén f 1956 - Blyertsbarriär - Svarta, 2018, Uruppförande 14´

för elektronik och violin

Duo Ann Rosén och Eva Lindal

Program

Ingemar Liljefors 1906 - 1981 - Studie #2, 3´

Kristine Scholz, piano

Program

Ida Lundén f 1971- Ba-ro-me-ter 2018 uruppförande, 10´ 

För piano och elektronik, Kristine Scholz, piano

Program

BOP - Catch & Run, 1997, uruppförande av ny reviderad version.

Thomas Bjelkeborn, Paul Pignon 11´

Verkkommentarer

Ann Rosén är ursprungligen utbildad som skulptör på Konstfack har varit verksam som ljudkonstnär och tonsättare sedan 90 talet. I sin musik och ljudkonst arbetar Ann med att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer där musikerna, genom rörelser som sträcker och släpper spänningen i materialet, styr datorgenererade ljudfiler och processer. Hon strävar efter attfördjupa samarbetet med musikerna och utveckla nya instrument, kompositionsmetoder och speltekniker.  Olika ljud som knaster, sprak, brus och elektroniska artefakter är vanligt förekommande i Ann Roséns ljudvärld, men också rumsliga landskap som tillkommer via olika synteser skapade i realtid. Många gånger finns visuella inslag av design, apparatur och material innovativt integrerat i hennes framföranden. Serien med Blyertsbarriär-verk ingår som en del av Ann Roséns projekt Stora Barriärorkestern som vill utmana våra inre och yttre barriärer, de vi bär inom oss och de vi möter i relationen till omvärlden. http://storabarriarorkestern.se/

BLYERTSBARRIÄR - Svarta är ett semikomponerat stycke för Eva Lindal och Ann Rosén. Partituret växer fram i sin helhet under framförandet och varje framförande av Blyertsbarriär genererar nya partitur som kan användas som underlag för kommande framförande.  Blyertsbarriär består av en serie verk vars första var ett solostycke framfört av Ann Rosén 23  september 2017 på scenen Vardagsrummet i Östra Hoby. Andra versioner av Blyertsbarriär har framförts av Anna Lindal, violin och knämudd och av Barriärorkestern.

Verkkommentarer

Studie #2

Ingemar Liljefors var lärare i piano och harmonilära vid Kungliga Musikhögskolan och blev professor 1968. Han var en av initiativtagarna till Fylkingen och dess ordförande 1933 -1946 och ordförande i FST - Föreningen Svenska Tonsättare 1947-1963. 1958 blev han ledamot av Kungl. Musikaliska akademien.

Verkkommentarer

Ida Lundén är en kompositör och musiker, främst verksamt i kammarmusik, elektronisk och improviserad musik. 2011-2013 Hon var kompositör i hemvist på Sveriges Radio P2 och hon var en av grundarna av Syntjuntan. Hennes musik har spelats på festivaler som Musica Nova / Helsingfors, Klang / Köpenhamn, Piano + / Karlsruhe, Tokyo Jazzfestival, Nordic Music Days och hon samarbetar kontinuerligt med musiker, filmskapare och artister.

Under de senaste åren har hon fått uppmärksamhet för sina fantasifulla verk för ibland ovanliga kombinationer av instrument som viola och potatis eller bassångare och dubbar.

ba-ro-me-ter 

Variationer i luft- och ljudtryck

För 161 år sedan, den 25 mars 1857, lyckades Édouard-Léon Scott de Martinville spela in ljud med sin uppfinning fonoautografen. Tyvärr fick varken han själv eller någon annan höra hans ljud, inte förrän en grupp forskare i gruppen First Sounds (firstsound.org) lyckades hitta rätt sorts metod och avspelningshastighet 2008. 

Att lyssna på dessa inspelningar öppnar upp ett fönster till en annan sorts modernitet, ett annat ideal. Glissando och vibrato användes på ett annat sätt än vad som är vanligt idag. Och i den första versionen av stycket (för piano och violin) fokuserade jag på just detta. Men i den version som Kristine Scholz uruppför idag ligger tyngdpunkten på själva ljuden, och hur och om pianot kan finna beröringspunkter med dem.

Tungspets-r användes ofta som ljudtest på tidigia inspelningar, så även ordet barometer. I ba-ro-me-ter använder jag ett antal av de första existerande inspelningarna av ljud, liksom delar av en hundra år gammal inspelning med violinisten Maud Powell av René Boisdeffres Au bord d’un ruisseau (vid en bäck).

Verkkommentarer

Catch and Run

Catch and Run framfördes på Fylkingen under Nordiska Musikdagar 1998 och nyuppförs nu i en reviderad version med helt nya förutsättningar. Den nya skepnaden av musiken ansluter sig till samtidens snabbt expanderande tekniskt-konstnärliga förutsättningarna i det musikaliska gränslandet mellan de akustisk instrumenten och dess realtidsbaserade elektroniska klangförlängningar. Nya Catch and Run har kvar sin starka hemvist i den elektroakustiska kompositions traditionen med tydliga anor från 50-talets elektronmusik pionjärer. Med detta återbesök i gamla fotspår firar BOP ett knappt kvarts sekels samarbete som duo.