Trombonisten Ivo Nilsson undervisar elever på Södra Latins gymnasium
Trombonisten Ivo Nilsson och elever på Södra Latins gymnasium. Foto: Andreas Eklöf
Framtida Musik

Ingår ej i årets festival

Sänds gratis på webben

Ivo Nilsson, trombon & handledning

Matilda Sunnercrantz Carter, altsaxofon

Ceasar Göthman, gitarr

Madeleine Hilleard, sång

Georg Peters, cello

Benjamin Sällström, trumpet

Thea Tärnström, sång

Emma Wrangsjö, kontrabas

Program

Jenny Hettne (1977): Thawing, undulating (2018)

Framtida Musik är ett projekt som föreningen Samtida Musik lanserade under 2020 där gymnasieelever får en chans att möta professionella utövare och levande tonsättare av ny musik. Under flera workshops, som leder fram till en konsert, coachas eleverna genom instuderingen av ett nyskrivet stycke.

Målet är att engagera och inspirera en ny generation utövare av nutida konstmusik. Genom mötet med etablerade, professionella musiker vill Samtida Musik få upp unga musikers ögon för en annan musik än den de är bäst bekanta med.

På Södra Latins gymnasium mynnade det här projektet ut i ett framförande av Jenny Hettnes stycke Thawing, undulating för altsaxofon, trombon och sex odefinierade instrument. Tidigare har ensemblen deltagit i ett globalt virtuellt framförande av Terry Rileys In C som initierades av den italienska ensemblen Ars Ludi.

Svensk Musikvår och Samtida Musik presenterar stolt denna liveinspelning från en kammarmusikkonsert på Södra Latins gymnasium den 11 mars 2021.


Verkkommentarer

Jenny Hettne: Thawing, undulating

Thawing, undulating komponerades till projektet Springflod 2018, där musiker ur KammarensembleN spelade tillsammans med elever från kulturskolorna i Stockholm, Ekerö, Katrineholm och Nyköping.

Saxofon- och trombonstämmorna framförs av professionella musiker/lärare, medan övriga stämmor kan framföras av unga musiker på valfria instrument/röster. Dessa skall dock helst ha möjlighet att hålla ut långa toner och ha blandat omfång.

Stycket bygger på en enkel idé, där alla instrument börjar på samma ton. Tonmaterialet utvecklas successivt uppåt och nedåt i böljande rörelser. I takt med att tonmaterialet växer, utvecklas också musiken från en stillsam energi mot en hög.

Stycket är uppbyggt i sektioner med sekundnotation, och är delvis grafiskt noterat. Tanken är att eleverna skall få upptäcka en notation som de kanske aldrig tidigare provat. Det är en övning i att fritt tolka ett material. När oron över att spela fel eller i otakt försvinner är förhoppningen att ett nytt lyssnande, med fokus på klang, nyanser och färg, tar vid.

Varje stämma använder också ytterligare ett objekt som ställs i relation till det egna instrumentet, antingen en bjällra eller klocka eller en liten högtalare med elektroakustiskt material.

Jenny Hettne