Faint Noise
Program

Jenny Hettne f 1977 – Tinkles, Clinks and Heavenly Metal för violin, kontrabasblockflöjt och ljudobjekt 9’

Per Mårtensson f 1967 – Die ganzeren Menschen, die ganzeren Bestien för blockflöjter och violin (2017/2018) 6' uruppförande

Malin Bång f 1974 – …när korpen vitnar för soloviolin (2003) 9'

Malin Bång – Split Rudder för preparerad kontrabasblockflöjt och elektronik (2011) 9’

Ylva Lund Bergner f 1981 – Achenar för violin, kontrabasblockflöjt och ljudobjekt (2013) 9’

 

Grünewaldsalen
Medverkande
Karin Hellqvist, violin
Malin Bång, ljudobjekt
Anna Petrini, blockflöjt

Saltöstiftelsen tonsättarstipendium till Ylva Lund Bergner.

Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn Erik Järnåker, delar ut Järnåkerstipendierna – ett tonsättarstipendium för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare och två stråkmusikerstipendier till unga stråkmusikstuderande. 2017 års tonsättarstipendium går till Ylva Lund Bergner för stycket ”Achenar". Årets jury som bestod av Ming Tsao, Tatjana Kozlova-Johannes, Leo Coreia de Verdier, skriver i sin motivering att det är ”ett verk som uppvisar en klanglig fantasi i kombination med precision i notationen. En unik ljudvärld som skapar lyriskt uttryck och är instrumentellt nyskapande, en komposition som uppenbarar sitt innehåll genom att dess materialitet vecklas ut i tiden.”

Prisutdelningen ägde rum i början av året men stycket framfördes aldrig vid det tillfället. Nu framförs ”Achenar” för första gången i Stockholm och publiken får även möjlighet att träffa tonsättaren som introduceras och intervjuas av Saltöstiftelsens ordförande Anna Lindal.

Ingår ej i årets festival
Faint Noise, foto Mira Åkerman
Faint Noise, foto Mira Åkerman
Verkkommentarer

Jenny Hettne (1977)

Tinkles, Clinks and Heavenly Metal

violin, kontrabasblockflöjt och ljudobjekt

Durata: 10’

Tinkles, clinks and heavenly metal skrevs för Faint Noise och uruppfördes på Klang Avantgarde Music Festival, Köpenhamn 2013. Stycket bygger på samspel mellan kontrabasblockflöjten, violinen och ett antal förstärkta vardagsobjekt, samt ett par ”gömda objekt” (objet cachés).

Per Mårtensson (1967)

Die ganzeren Menschen, die ganzeren Bestien

För blockflöjter och violin

(2017/2018 uruppförande)

Movement 1: ”…höherer, seltnerer,…”

Ofta är de musikaliska idéer jag arbetar med intimt förknippade med musiker. Så är definitivt fallet med "Die ganzeren Menschen, die ganzeren Bestien", skrivet för Anna Petrini och Karin Hellqvist. Jag förknippar båda två som musiker med kontinental experimentlusta och instrumental excellens. Det - och det faktum att stycket är för två diskantinstrument av ganska olika karaktär - har påverkat stycket.

En annan tråd var för något år sedan då jag och Oscar Bianchi ombads beskriva våra respektive verk under arbete för användning i något institutionellt sammanhang. Bianchi presenterade då en text som inspirerats av begreppet ”pathos of distance” i Byung-Chul Hans filosofi.

Jag kom då att tänka på Nietzsches användning av begreppet i Bortom gott och ont. Aforism 257, där begreppet figurerar, har bidragit med satsrubriker men också ett slags intellektuellt motstånd som varit både krävande och klargörande under perioder i arbetet med stycket.

Malin Bång …när korpen vitnar (2003) tar sin utgångspunkt i en svensk medeltida ballad. Sven i Rosengård har under ett slagsmål dödat sin bror och tvingas lämna landet. Den slingrande dialogen före avfärd mellan Sven och hans förtvivlade mor har inspirerat Malin Bång: När kommer du tillbaka? - När korpen vitnar… - När vitnar korpen? - Korpen vitnar aldrig…

Malin Bång (1974)

Split Rudder (2011)

Durata: 9’

For prepared contrabass recorder and electronics

Split Rudder explores the sounds of the Paetzold contrabass recorder from the inside. A microphone inserted in the foot joint captures a rich timbral world and highlights a range of contrasting actions, from a spectrum of intimate air timbres to harsh growls in the lowest bass register. The development of the musical material and the course of events have been influenced by the focused and dramatic storytelling of the ballad “Briggen Blue Bird of Hull” by Swedish composer and troubadour Evert Taube. Malin Bång

Ylva Lund Bergner (1981)

Achenar (2013)

Durata: 9’

violin, kontrabasblockflöjt och ljudobjekt

”’Achenar' is a chamber piece written for the Swedish ensemble Faint Noise in 2013.

The name of the piece, ’Achenar', relates to the constellation called Eridanus. The brightest star there is Achenar. It is blue and flat, caused by its high rotation speed. 

Why this name? It started when the theme for the commissioned piece was: Swedish summer. I began to think about summer and memories from my childhood came back. We were always listening to cassette tapes with stories from the Greek mythology. One of them were about Phaeton, the son of the sun god Helios. Faethon almost destroyed earth and Zeus killed him to save all the humans. His body fell down into the river Eridanus. 

Another inspiration in this piece was an old abandoned fruit garden next to  my house. I used to go around alone and touch the trees, rocks, flowers and leaves. ”

Ylva Lund Bergner