Faint Noise, foto Mira Åkerman
Faint Noise, foto Mira Åkerman

Faint Noise

Ylva Lund Bergner (1981)
Achenar (2013) 9’
violin, kontrabasblockflöjt och ljudobjekt 

Per Mårtensson (1967)
Die ganzeren Menschen, die ganzeren Bestien
För blockflöjter och violin (2017/2018) uruppförande

Malin Bång (1974)
Split Rudder (2011) 9’
For prepared contrabass recorder and electronics

Jenny Hettne (1977) 
Tinkles, Clinks and Heavenly Metal 10’ 
violin, kontrabasblockflöjt och ljudobjekt 

Medverkande
Karin Hellqvist, violin
Malin Bång, ljudobjekt
Anna Petrini, blockflöjt