ensembleneo, fototograf Marie Lundgren
ensemble neo, fototograf Marie Lundgren
ensemble neo
Fri entré

ensemble neo

Fredrik Burstedt, dirigent
Sara Hammarstöm, flöjter
Robert Ek, klarinetter
Mårten Landström, piano
Daniel Saur, slagverk
Brusk Zanganeh, violin
Damon Taheri, viola
Nick Shugaev, cello
Program
  • Jenny Hettne  As they flutter about (2023), 10 min
    baskl + elektronik
  • Kim Hedås Under luften (2002), 12 min
    altfl, baskl, vla, vlc
  • Djuro Zivkovic Citadel of Love (2019/20), 35 min
    fl, kl, pi, slv, vln, vla, vlc

År 2023 firade ensemble neo 17 år i frontlinjen för nutida kammarmusik. Den internationellt hyllade ensemblen har sedan starten strävat efter att vara en distinkt röst på den svenska nutida musikscenen.

Verkkommentarer

Jenny Hettne arbetar innovativt och gärna i nära samarbete med musiker då hon utforskar musikens klangliga möjligheter. Hon komponerar för såväl orkester som mindre besättningar, ibland i kombination med elektronik. Hennes akustiska musik är starkt influerad av elektroakustisk musik och vice versa. Stycket As they flutter about för basklarinett och elektronik är komponerat i nära samarbete med och tillägnat klarinettisten Robert Ek. 

Musiken startar i basklarinettens djupaste register, i ett statiskt ljudlandskap av knappt skönjbara variationer, lätt böljande eller försiktigt skorrande. I styckets andra del expanderar rörelserna; vibrerar, fladdrar och skimrar. Solisten och den elektroniska stämman fungerar som en duo där de ibland byter funktion med varandra: speciella tekniker på instrumentet skapar en närmast elektronisk klang medan obearbetade klarinettinspelningar hörs i den elektroniska stämman.

Dovt och mörkt i klangen eller en annan sorts intensitet och lyster? Kim Hedås fick lust att höra altflöjt, basklarinett, viola och violoncell tillsammans, ge plats för deras speciella klangfärger. Den första idén var att skriva en sorts fyrkantig musik, där uttrycken var mycket återhållna. Den sista idén var att låta musiken bli som den ville, spräckligare och friare med det fyrkantiga som fond. Under luften är musik om det som kanske inte syns men som hela tiden pågår under tiden, under jorden, under luften.

Citadel of Love beställdes av och skrevs för ensemble neo år 2019-20. Trots att kompositionen är rent instrumentell använder Zivkovic olika texter som inte sjungs utan talas av utövarna. Verket fick Järnåkerstipendiet år 2020 med motiveringen: Citadel of Love är ett högst personligt ensemblestycke som lyckas skapa en unik och intim atmosfär utifrån en instrumentation som idag är mycket utbredd. Pianots berättande röst tillsammans med de andra sex instrumenten, som var och en subtilt lägger till vokalröst samt olika slagverk, för lyssnaren från början till slut genom ett intensivt inre drama och rika klangvärldar.

Zivkovic skriver själv om Citadel of Love:

Tills du lär känna dig själv genom ödmjukhet och andlig visdom är ditt liv ett slit och svett. Att lära känna sig själv betyder att du måste bevaka dig omsorgsfullt från allt utanför dig; det betyder uppskov från världsliga bekymmer och granskning av samvetet. Och sedan sjunker plötsligt en slags superrationell gudomlig ödmjukhet över själen, som ger ånger och tårar av brinnande samvetskval till hjärtat, du kommer att fyllas med en annorlunda, obeskrivlig berusning – berusning av samvete – och kommer att gå in i djupet av ödmjukhet. 

När du inser att berömmelse, nöje, överflöd och välstånd inget värde har, eftersom det endast betyder död och förfall, förstår du också det världsligas fåfänglighet och riktar i stället blicken mot det gudomliga. Då ska du också klara allt som verkligen existerar och höja dig över smärta och njutning. Omvandlad till ett heligt tabernakel uppgår du i kärlekens citadell.

– Nikitas Stithatos, från Om Tingens inre natur (Filokalia)