Foto: Misha Pedan
Foto: Misha Pedan
Ensemble Makadam

Ingår ej i årets festival

Fri entré men boka gärna fribiljett
Program

Henrik Strindberg (1954) – Seven movements (2018)

piano, violin, viola och cello 21´komponerat för Ensemble makadam, Uruppförande 21´

Ensemble Makadam 

reflekterande improvisationer över historiskt material

Isak Edberg (1989) – Broken Column (2015)  

piano, violin, viola och cello komponerat för Makadam 25´

Verkkommentarer

Seven Movements

Verkets idé: att arbeta med komposition och improvisation. Två satser finns i två varianter vardera: genomkomponerat resp. improviserat. Först skrevs den genomkomponerade enligt en algoritm. I nästa led utgör samma algoritm instruktionerna för en improvisation. Utöver dessa fyra satser finns två genomkomponerade satser, samt en sats som kan spelas antingen som genomkomponerad, eller som en komponerad stråksats med ett improviserat pianosolo. Kommer det att bli uppenbart vilka satser som är improviserade och vilka som är genomkomponerade?

Henrik Strindbergs (1954) musik har beskrivits som "organisk minimalism". Rytm och klang är tätt sammanvävda. Ett exempel är den familj av verk som utvecklar flageolettarpeggio i olika konstellationer: orkesterverket Neptuni åkrar (Christ Johnson Music Prize), ensembleverket Tidslinje (Grammy) och Femte strängen för solo violin. Strindberg är medlem av Kungl. Musikaliska Akademien och undervisar i komposition vid Gotlands Tonsättarskola.

www.henrikstrindberg.se

 

Verket Broken Column är ett beställningsverk till Ensemble Makadam till en konsertinstallation och har spelats live och som installation på Bonniers Konsthall 2016 och i entréhallen till Göteborgs Konserthus 2017.

Isak Edberg (1989) är en tonsättare och musiker, som i sina kompositioner utforskar varseblivning av tid och rum genom reduktion, repetition och utsträckning av musikaliska skeenden. Hans arbete närmar sig upplevelsen av ljud som meditation och ritual i dess förmåga att upplösa det tidsbundna och på så sätt tillåta ett fullkomligt närvarande lyssnande och vara. På dessa vis intresserar sig Isak för möjligheten att genom akustisk perception och skönhet transcendera verklighetens temporala och spatiala begränsningar. Isak är bosatt i Stockholm och har studerat komposition vid Kungl. Musikhögskolan, varifrån han erhöll en masterexamen år 2013.

www.isakedberg.com