Louise Magnusson och Kajsa Lindgren, Kajsas foto: Hampus Andersson
Louise Magnusson och Kajsa Lindgren, Kajsas foto: Hampus Andersson
Elektronmusikstudion presenterar Norelius, Hedsund, Magnusson och Lindgren

Ingår ej i årets festival

Fri entré

Lise-Lotte Norelius f 1961 NIGHTMEN (2001) 9’

Helene Hedsund f 1963 Nio Stationer 2014 & 2017 12.09’

Louise Magnusson f 1983 HÄJÄR (2017) 20’

Kajsa Lindgren f 1990 Loss 2018 15’ uruppförande

Verkkommentarer

Elektronmusikstudion presenterar musik av fyra tonsättare som tar sig an den elektroniska musiken med sinsemellan olika utgångspunkter. Under kvällen får vi höra musik för sågklingor, liveframförd datormusik samt två verk för saxonfonkvartett och elektronik.

Verkkommentarer

Styckets titel "Nightmen" kommer från en amerikansk action/sci-fi-serie som jag råkade titta på av misstag för många år sedan. Superhjälten i serien var en saxofonist som, när han inte spelade, kämpade mot brott och våld i storstaden. Jag tyckte att titeln passade väl in på Stockholms Saxofonkvartett, som alltid har varit mycket öppna och hjälpsamma gentemot nya oerfarna kompositörer, som jag själv var på den tiden. Ursprungligen komponerades det här stycket som ett solo för Jörgen Pettersson men utvecklades snabbt till ett verk för hela kvartetten. Ljudmaterialet består av samplingar från Jörgen som sedan bearbetas tillsammans med saxofonerna av en Max/MSP-patch.

Lise-Lotte Norelius har mer än 30 års erfarenhet som musiker. Etablerade sig tidigt som slagverkare, men har sedan 00-talet i huvudsak trakterat live-elektronik och allsköns objekt. Hon studerade elektroakustisk komposition vid KMH i Stockholm 1998-2002 och har sedan dess komponerat musik för högtalare, musiker med live-elektronik, poesi, teater, installationer och dansföreställningar. Förkärleken för små, ynkliga, komiska eller fula ljud, rytmiska strukturer och långa linjer kännetecknar ofta hennes musik, som kan vara både vacker, rå och brutal.

Verkkommentarer

Nio Stationer utgörs av inspelningar från nio stationer:

  • Södra Station (Stockholm, Sverige)

  • Stockholm Central (Stockholm, Sverige)

  • Malmö Central (Malmö, Sverige)

  • Köln Hauptbahnhof (Köln, Tyskland)

  • Bruxelles Midi (Bryssel, Belgien)

  • University (Birmingham, UK)

  • Waverley (Edinburgh, UK)

  • Gare d'Austerlitz (Paris, Frankrike)

  • Hamburg Hauptbahnhof (Hamburg, Tyskland)

De nio starkaste frekvenserna för varje station har analyserats fram. Dessa hörs i bakgrunden genom hela stycket, som en resa. En station i taget. Ovanpå detta hörs de ljud från varje station som är karaktäristiska för just den stationen. T.ex de ekandeutropen i Köln, den myckna basen från de stillastående dieseltågen på Waverley, våra svenska pendeltågs

broms-gnissel-glissandon.

 

Helene Hedsund, tonsättare med ett förflutet i depprockbandet Nevskij Prospekt. Verksam vid EMS sedan 1990-talet och just nu doktorand vid University of Birmingham.

Verkkommentarer

HÄJÄR

Med inspiration av den norrländska skogsindustrin inkorporerar Louise den klingande metallen i en elektroakustisk Folknoise. Ur utvecklingen av stålet kommer en kvalitet. Ur berättartraditionen en musik. När sågverken står stilla och klingorna avverkat sin livslängd ges dom en ny röst och en ny sång att sjunga.

Louise Magnusson, ursprungligen från Piteå, är utbildad och verksam i Göteborg som kompositör och musiker. Hon är en del av arrangörsföreningen GEIGER samt musiker i Noise-ensemblen GGR BETONG.

Verkkommentarer

I verket Loss, som är en beställning av Stockholms Saxofonkvartett, har Kajsa integrerat sitt sätt att arbeta med fältinspelningar, vilket innebär att ha tre perspektiv i åtanke: de utforskande, tekniska och konstnärliga förhållningssätten hon som kompositör har till ljuden och skapandeprocessen, materialet och kompositionen i sig.
Verket är baserat på ett tillstånd snarare än en komposition med en början och ett slut, och arbetet med Saxofonkvartetten har inneburit ett nära samarbete med musikerna där hon spelat in var och en för sig med sitt instrument för att både komma dem och instrumenten nära. En viktig faktor i Kajsas musik är att låta ljuden styra musiken. I det här fallet har det inneburit att inspelningarna fått styra hur det noterade materialet ser ut, då en ljudbild skapats först. Men också att komma i en direkt och engagerande kommunikation med lyssnaren, vilket har lett till att den rumsliga spridningen och placeringen av ljuden också är någonting väldigt viktigt. I Loss innebär det att kvartetten och de fyra högtalarna tillsammans bildar en oktett placerade i rummet på ett sätt så att ljudrummet omsluter publiken. Verket är finansierat med medel från Statens Kulturråd.

Kajsa Lindgren är en kompositör och ljudkonstnär som arbetar med att utforska miljöer och ämnen i sin musik genom ljudperspektiv. Hennes verk innehåller ofta fältinspelningar och använder intervjuer som metod och strävar efter att hitta nya framförandeformer som är anpassade efter verken snarare än tvärtom. Att använda fältinspelningar har på så sätt blivit ett som ett verktyg för att skaka av sig traditioner och förväntningar på hur man kan skapa musik och ljudkonst. Hennes arbete inkluderar också instrumentala och vokala kompositioner, vilka precis som med användandet av fältinspelningar ofta går ut på att genom lyssnandet uppleva världen, att genom ljud komma i kontakt med miljöer, ämnen och situationer.

Swish logotype

Det är helt gratis att lyssna eller titta och på alla Svensk Musikvårs inspelade konserter.   
Men vill du ge ett bidrag till Svensk Musikvår så Swisha gärna till 123 679 04 89   
Varmt tack!


Kulturrådets logotyp
Region Stockholm logga liggande
Stockholms stad