Illustration av Jenny Soep och fotografi av en bärbar dator
Illustration av Jenny Soep; fotografi av Marcus Wrangö.
Elektronisk musikvår
Fri entré
  • Mathias Josefson: A Reality One Can No Longer Touch (2019)
  • Brenda El Rayes: Self Soothed (2019)
  • Iréne Moneeo: Vakuum 20–21
  • Mats Erlandsson: Oxidationstabell för hytta A
  • Mari Kretz: Skyar II (2019)
  • Susanne Skog: Siberia (2015)
  • Paus
  • Utdelning av FST:s Elektronmusikpris inkl framförande av två verk av pristagaren

Audiorama presenterar en högtalarkonsert med elektroakustiska verk av sex samtida svenska tonsättare. Konserten är cirka 60 minuter lång. Efter pausen delas Föreningen Svenska Tonsättares nyinstiftade Elektronmusikpris ut och Audiorama framför två verk av pristagaren. Konsertkvällen avslutas med mingel i Moderna Dansteaterns foajé.

Med det nyinstiftade Elektronmusikpriset vill Föreningen Svenska Tonsättare främja och synliggöra den elektroniska konstmusiken i dess olika former. FST:s Elektronmusikpris skall belöna särskilda och betydande verk inom elektronmusik, elektroakustisk musik eller live-elektronisk musik, alternativt musik som i huvudsak innehåller elektroniska inslag. Syftet med priset är att över tid spegla bredden av konstnärliga uttryck inom det elektroniska konstmusikaliska fältet. Prissumman är 75 000 kronor. Mer information om Elektronmusikpriset finns på FST:s webbsida.

Observera att insläpp sker via övre entrén på Slupskjulsvägen 32C.

I samarbete med
Verkkommentarer

Mathias Josefson: A Reality One Can No Longer Touch

Fredrik Mathias Josefson är en svensk tonsättare och konstnär, verksam på den internationella scenen för ljudkonst och elektroakustisk musik med fler än trettio utgivna album och fler än hundra konserter. I verket A Reality One Can No Longer Touch undersöker han hur simuleringar av flockbeteenden kan användas som strategier inom komposition och tillämpas på musikaliska parametrar inom frekvens-, tids- och rumsdomänerna. Kompositionen inkluderar både konkreta och abstrakta ljud där flockande fåglar och svärmande insekter möter syntetiserande och genererade motsvarigheter.

Mari Kretz: Skyar II

Mari Kretz är en svensk konstnär verksam i Malmö och Stockholm. Hennes verk har visats eller uppförts på flera separat- och grupputställningar, samt konserter i Sverige och utomlands. Titeln på verket Skyar II syftar på radiovågorna som obemärkt och tyst rör sig ovanför oss på himlen. Radiovågorna fångas mellan jordytan och jonosfären.

Många av dessa naturliga signaler genereras av rymdväder – solvindar, prominenser, blixturladdningar och geomagnetiska stormar som skapar starka norrsken runt polerna. Satelliter och forskningsstationer på jorden fångar upp radiovågor från rymden. Data samlas in och görs till ljudfiler, blir hörbara och analyseras sedan av forskare.

Verket bygger på fältinspelningar av så kallade VLF-signaler, mycket lågfrekvent ljud i intervallet 400–10 000 Hz, men inkluderar även ljudfragment av en pulsar (en döende stjärna), flygplan, tv- och radiosändningar samt mobiltelefoner som människor producerar och som ackumuleras i atmosfären.

Susanne Skog: Siberia

Susanne Skog är verksam som konstnär, tonsättare, radioproducent och redaktör för tidskriften Nutida Musik. Hon har tidigare varit ordförande för Fylkingen och för konstmusikfestivalen Sound of Stockholm. Hennes verk har sina rötter i berättande konstformer, experimentell radio, radiodrama och dokumentärer. Hennes ljudkonstverk baseras på egna inspelningar från hela världen, ljudmaterial som hon förvandlar till nya former och uttryck, friktioner och korrelationer, ofta med rörelser och rumslighet som viktiga element. Ljudkonstverket Siberia är baserat på inspelningar från en 205 timmar och 9 288 kilometer lång tågresa från Moskva till Vladivostok i september 2015.

Swish logotype

Det är helt gratis att lyssna eller titta och på alla Svensk Musikvårs inspelade konserter.   
Men vill du ge ett bidrag till Svensk Musikvår så Swisha gärna till 123 679 04 89   
Varmt tack!


Kulturrådets logotyp
Region Stockholm logga liggande
Stockholms stad