Curious Chamber Players, foto Martin Hellström
Curious Chamber Players, foto Martin Hellström
Curious Chamber Players

Ingår ej i årets festival

Fri entré

Curious Chamber Players

Hannah Törnell Wettermark, flöjt

Dries Tack, klarinett

Ylva Larsdotter, violin

My Hellgren, cello

Anna Christensson, piano

Frederik Munk Larsen, gitarr

Martin Welander, slagverk

Malin Bång, objekt

Rei Munakata, dirigent

Lisa Streich: Z U C K E R (S O C K E R) (2016) 12'
Sven-Åke Johansson: Wagenstück (1990) 7' 
Rei Munakata: Okaeri II for ensemble (2018) 12'
Kajsa Antonsson: Stycke för klarinett, cello, piano och virvel (2016) 7' 
Malin Bång: Jasmonate Uruppförande (2017) 18'

Verkkommentarer

Lisa Streich (1985): Z U C K E R (S O C K E R) (2016) 12 min

består av flöjt, klarinett, slagverk och motoriserade stränginstrument: piano, fiol, cello och gitarr. Motorer är min last. Precis som andra människor går loss på lösgodis "konsumerar" jag gärna en nypa motorer. ZUCKER får och kan fabricera socker därför att socker här inte produceras av människohand utan av maskiner. På det viset lägger musiken av sig sitt patos och är helt enkelt bara socker i sin renaste form helt löst ur den sociokulturella och näringskemiska kontexten. Tillkommer bilden på scenen: Människan mot maskinen. Helt i motsats till den gängse uppfattningen, framför allt förhärskande under det tjugonde århundradet, kan man få intrycket att maskinen är mänskligare är människan.

Sven-Åke Johansson (1943): Wagenstück (1990) 7 min

Rei Munakata (1976): Okaeri II for ensemble (2018) 12 min

¨If you happen to visit the house on Beverly Drive, try to open the window just a little.¨

Kajsa Antonsson (1994): Stycke för klarinett, cello, piano och virvel (2016) 7 min

En kontext där ljuden knappt är hörbara kan inbjuda till annorlunda fokus, kommunikation och öppenhet. I detta stycke finns ett antal ljud, som alla härstammar från en mycket svag klangvärld, på gränsen till tystnad. Stycket undersöker på detta vis hur vi anpassar vårt fokus och hur vi påverkas när det gäller trygghet och kontroll.

Malin Bång (1974): Jasmonate Uruppförande (2017) 18 min

Vi översvämmas idag av tecken på att planeten börjar tröttna på oss- arktiska glaciärer smälter, nya värmerekord slås i Indien, Kiribatiöarna sjunker långsamt ner i havet och Amazonas krymper stadigt. Vi befinner oss i början till den sjätte utrotningsfasen med utrotningstakt av djur på 114 gånger det normala. Växternas rike har redan blivit varse det här. Jasmonat är ett varningshormon som växter sänder ut när deras livsmiljö hotas. Det musikaliska materialet är hämtat från min musik-dokumentärföreställning ”Kudzu” och innehåller bland annat skrivande om ämnet i fråga som framförs på skrivmaskin och skrivtavla. Det instrumentala materialet är inspirerat av det försämrade tillståndet för luft, vatten och jord, men också av den oerhörda växtkraften som växtriket står för. Här representerat av rörelsemönstret hos två av världens mest snabbväxande arter: kudzu och bambu

Swish logotype

Det är helt gratis att lyssna eller titta och på alla Svensk Musikvårs inspelade konserter.   
Men vill du ge ett bidrag till Svensk Musikvår så Swisha gärna till 123 679 04 89   
Varmt tack!


Kulturrådets logotyp
Region Stockholm logga liggande
Stockholms stad