Karolina Öhman och Erika Öhman
Karolina Öhman och Erika Öhman
Cooperandum

Ingår ej i årets festival

Grünewaldsalen
Fri entré

UmeDuo

Erika Öhman, slagverk
Karolina Öhman, cello
Program
  • Rei Munakata (1976): Satto (2017)
  • Ricardo Eizirik (1985): re/wind/re/write (fast-forward version) (2014)
  • Madeleine Isaksson (1956) : Fält (2022) uruppförande
  • Paula af Malmborg Ward (1962): COOPERANDUM (2022) uruppförande

Fyra verk skrivna till systrarna Erika och Karolina Öhman som i 15 år har bjudit på virtuos och nyskapande kammarmusik i den världsberömda ensemblen UmeDuo. Två av verken får dessutom sina urpremiärer i denna konsert.

I COOPERANDUM har Paula af Malmborg Ward försökt få med allting som vi ser och hör, allting som musikerna gör, i det sceniska och musikaliska uttrycket. Hon är, som hon själv beskriver det, ”närapå besatt av samarbete som fenomen” och just Erika och Karolinas täta, väl kalibrerade samspel inspirerade tonsättaren till att försöka utveckla så kallad ”instrumentalteater”. Titeln på Madeleine Isakssons Fält syftar på fyra olika skikt – fyra fält – mellan vilka stycket förflyttar sig i ett slags kretslopp. Stycket är skrivet för solocello, och cellon rör sig i olika register och tempi inom de olika fälten.

Svensk-brasilianske Ricardo Eizirik har inspirerats till re/wind/re/write (fast-forward version) av barndomsminnen utav 1980-talets kassettbandskultur. Verket kretsar kring bandspelarens fyra huvudsakliga funktioner: spela in, spela upp, spola framåt, spola bakåt. Slagverkaren styr bandspelaren, som i sin tur förkroppsligas av cellisten. Tonsättaren och dirigenten Rei Munakata utforskar olika upplevelser av hastighet i Satto, som på japanska ungefär betyder ”plötsligt”. I kommentaren till verket beskriver Munakata å ena sidan hur människor i chock kan uppleva hur tiden går i ultrarapid, och å andra sidan hur överljudsflygplan orsakar så kraftiga tryckvågor att det uppstår en ljudbang, en ”sonic boom”.

Verkkommentarer

Rei Munakata: Satto

Ett finger landar på ett trumskinn och studsar tillbaka i luften innan det ens uppstår ett ljud.

När det brittisk-franska överljudsflygplanet Concorde, i drift fram till 2003, färdades snabbare än ljudets hastighet pressades luften samman i tryckvågor och studsade tillbaka med enorma mängder kraft likt en explosion, ett fenomen som på engelska kallas ”sonic boom”.

Människor som upplever livshotande händelser, till exempel en bilolycka, beskriver ofta att de upplever att tiden saktar ner. Plötsligt uppträder detalj i olycksögonblicket kristallklart och händelsen sträcks ut som om man tittar på en film i slow-motion.

Satto för cello och slagverk kan framföras som ett självständigt verk eller som en del av det halvsceniska verket Speed.

Text: Rei Munakata
Översatt till svenska av David Saulesco

Ricardo Eizirik: re/wind/re/write (fast-forward version)

Svensk-brasilianske Ricardo Eizirik fokuserar i sitt skapande på teman som banalitet, mekanisering av samhället och biprodukter av vardagslivet såsom skräp, buller, och så vidare. Re/wind/re/write tar sin utgångspunkt i 1980-talets kassettkultur. Verket kretsar kring de fyra huvudsakliga funktionerna i en bandspelare: spela in och spela upp, samt snabbspolning framåt och bakåt.

Cellon fungerar som en kassett och dess gester manipuleras ständigt i astighet och riktning för att skapa en effekt av ett elastiskt magnetband. Slagverket – bestående av virveltrumma, koskällor, träblock, hi-hat, kastanjetter och vibrafon – styr denna imaginära bandspelare, och förstärker klangerna och biljuden som härstammar från denna process. Hemgjorda pedaler surrande i plåtburkar och glas imiterar ljudet av fram- och tillbakaspolning.

Text: Ricardo Eizirik

Madeleine Isaksson: Fält

Fält, komponerat för cellisten Karolina Öhman, är mitt andra solostycke för ett stråkinstrument efter violinsolot Tjälen går ur jorden komponerat 2020. Båda verken har det horisontella, det utsträckta, för ögonen – fält.

Violinsolot tänjer sina fraser mycket långt, och långsamt – utöver uppkomna sprickor av utbrott och snabb nervositet – ständigt sökande framåt inom en enda del. Cellosolot är organiserat i fyra olika ”fält” där vart och ett begränsas av en viss tessitura, ett huvudtempo och en centralton. Musiken rör sig i ett slags återkommande kretslopp, i detalj såväl som globalt, inom dessa fält, genom olika stämningar.

Text: Madeleine Isaksson

Paula af Malmborg Ward: COOPERANDUM

Med Mauricio Kagels verk Match für drei Spieler som utgångspunkt har jag funderat på hur uttrycksformen “instrumentalteater” kan utvecklas.

Utan att göra anspråk på någon sanning har jag – eftersom jag är närapå besatt av samarbete som fenomen – i COOPERANDUM försökt få fram ett verk där precis allt som vi ser och hör har ett sceniskt eller musikaliskt uttryck: vare sig det är att placera den ena foten framför den andra i en bestämd puls, att plocka upp sitt instrument, att utstöta ljud – vokaler, konsonanter, eller hela ord – som bildar ett konkret budskap, eller helt enkelt spela och lyssna ihop. Sömlöst.

Hela mitt skaparliv har text och ton stått jämbördiga sida vid sida, och efter att ha upplevt UmeDuo vid upprepade tillfällen kom jag fram till att just denna idé kan prövas med just dem. Så vi prövar.

Och det kan hända att resultatet blir politiskt.

Text: Paula af Malmborg Ward