The Aleatoric Chamber Ensemble
The Aleatoric Chamber Ensemble
The Aleatoric Chamber Ensemble
Fri entré
Program
  • Lars Bröndum Sentient Entities, 12 min
  • Per Gärdin Eleventh Hour, 13 min 
  • My Eklund, Lars Bröndum, Daniel Borgegård Älgå, Per Gärdin Alea iacta est, 15 min
  • Lars Bröndum Aleatoric Anthem for Tunisia, 8 min

Ordet aleatorik kommer från det latinska ordet alea, som betyder tärning. I aleatorisk musik har musikerna som framför stycket möjlighet att improvisera inom  en av tonsättaren fastställd ram.

Verkkommentarer

Lars Bröndums Sentient Entities utforskar olika former av rytmisk aleatorik, i vilken tonspråket formas ur en tolvtonsserie. Styckets idé och tema är hämtade från buddhismens tanke om att föremål, som till exempel stenar och träd, kan ha medvetande och perception, men befinner sig i en annan dimension av tid. Dessa är typiskt sett inte väckta, och är därför begränsade till döden, återfödelsen och dukkha (lidande). Kanske kan denna idé i framtiden även innefatta maskiner och AI? Stycket komponerades 2023 för The Aleatoric Chamber Ensembles andra album Sentient Entities and other Things. 

Per Gärdins Eleventh Hour komponerades av Per Gärdin år 2023 med programförklaringen "Den tidpunkt då något senast kan ske eller till vilket något som mest kan uppskjutas.”

Alea iacta est är en improvisation som utforskar olika texturer och densiteter. Allt och intet kan hända.  

Idéen bakom det antinationalistiska projektet Aleatoric Anthems började under Covid-19-pandemin. Lars Bröndum genererade 149 aleatoriska hymner, en för varje land i världen. Alla hymnerna baserades på ett och samma grafiska partitur. Detta partitur tolkades av musiker runtom i världen och från deras inspelningar datorgenererades aleatoriska kompositioner. 

The Aleatoric Chamber Ensemble har som tradition att avsluta varje konsert med en liveversion av den aleatoriska hymn som har sitt ursprung i det land som råkar ha någon form av nationalhelg den aktuella dagen. Den 20 mars är det Tunisiens tur, detta med anledning av landets självständighetsdag.