Jörgen Pettersson
Jörgen Pettersson, foto: Ann Rosén

Vem hade vågat tro detta när vi för ett och ett halvt år sedan stod några stycken i en korridor och kände oss uppgivna över situationen för den nutida konstmusiken? Vi bestämde oss för att göra något konkret. En inställd turné skapade lite utrymme och på rekordtid genomfördes förra årets uppmärksammade pilotfestival. Sedan var bollen i rullning.

Med Musikverket som huvudfinansiär har vi i år kunnat satsa fullt ut, ändå hade ingen av oss vågat drömma om att Svensk Musikvår skulle utvecklas så här explosionsartat. Alla vill vara med! Runt 30 olika samarbetspartners, där alla känner ett genuint ansvar för vårt nutida svenska musikliv, bidrar till att musiken nu kan presenteras för en bred publik. Det är vi mycket stolta över!

Under en hel vecka bjuder vi på en musikfest fylld till brädden av ny spännande musik, allt i ett unikt samarbete mellan det fria musiklivet, konsertinstitutioner, organisationer och konsertarrangörer. Svensk Musikvår utspelas därför också på våra största och viktigaste konsertscener.

Tillsammans genomför vi den mest omfattande satsningen på nutida svensk konst- musik som gjorts på lång tid. 35 konserter och seminarier med omkring 120 verk, varav 23 uruppföranden, av svenska tonsättare och närmare 500 medverkande musiker.

Vi har blivit överrumplade över den positiva utvecklingen. Men även om den genomförs av alla hängivna musiker och tonsättare som på olika sätt bidrar med kunskap och arbete, är det fortfarande den lilla konstnärsnära arbetsgruppen som driver festivalen. Därför vill jag först och främst rikta ett stort och varmt tack till cellisten Mattias Rodrick, producent för Svensk Musikvår, som på ett fullständigt magiskt sätt fått alla pusselbitar på plats. Jag vill även tacka Henrik Strindberg och Ulrika Ljungberg för deras stora insatser, men inte heller glömma medlemmarna i Stockholms Saxofonkvartett/Studio 53 som är huvudman för festivalen. Alla har med stort engagemang sett till att vi har nått målet och nu önskar vi alla, såväl publik som medverkande, varmt välkomna till årets stora fest för vår tids musik – Svensk Musikvår.

Jörgens autograf

Jörgen Pettersson, Festivalledare
Stockholms Saxofonkvartett/Studio 53