Calle Friedner är musikjournalist och tidigare radioproducent. Han började som sådan 1975 på Sveriges Radios P 2, på det som då hette Musikradion, och han fick fast anställning 1978. Under sin tid där arbetade han under många år med nyhetsprogrammet Musiknytt tillsammans med framför allt Björn W Stålne och gjorde flera programserier om det svenska musiklivet tillsammans med honom och andra. Från 1978 till det att programserien lades ner 2004, tillhörde han den grupp producenter, som regelbundet svarade för morgonprogrammet ”Opp, Amaryllis”. Tillsammans med Per Skans gjorde han en serie om sakral musik i Sovjetunionen 1985 – 86 och medverkade i ett stort antal egna program, bland dem radioserier om Alice Babs, Benny Goodman, Elisabeth Söderström och om den generation amerikanska tonsättare, som ville försöka skapa ett speciellt amerikanskt tonspråk med Aaron Copland som centralfigur.

Calle Friedner gick i pension 2005 men erbjöds då att skriva i Kammarmusikförbundets tidning KammarmusikNytt, vilket han fortsatt med fram till i år, de sista åren som redaktör. Sedan 2015 är han också redaktör för Jussi Björlingsällskapets tidning.

Han har ofta presenterat konserter och hållit föredrag om så skilda musikpersonligheter som Leonard Bernstein, Jussi Björling, Ernest Bloch, Antonin Dvořàk, Eskil Hemberg och dessutom om Frälsningsarméns musikhistoria i Sverige.

För övrigt har han producerat flera grammofonskivor och skrivit texterna till dem och en rad andra på bl.a. skivmärkena BIS, Daphne och Swedish Society Discofil. Han har varit ledamot av flera styrelser, däribland Stiftelsen Stockholms Gosskör under 21 år.

Calle Friedner
Calle Friedner