Om festivalen 2021

Varmt välkomna till Svensk Musikvår 2021 den 17–27 mars! För sjätte året i rad bjuder vi in till en musikalisk fest där vi med stolthet och glädje presenterar vår levande musikskatt. Alla evenemang kommer att direktsändas på festivalens webbsida och finnas tillgängliga att ses i efterhand.

Årets festivalprofil är 250-årsjubilerande Kungl. Musikaliska Akademien som utropat 2021 till #musikensår. I samarbetet med akademien vill festivalen fokusera på det musikaliska nyskapandet och verksamhet som bidrar till att lägga grunden för kommande generationer svenska musiker, musikskapare och lyssnare. Flera av akademiens ledamöter medverkar själva i festivalens konserter och har varit delaktiga i det konstnärliga urvalet för årets konsertprogram.

Festivalen bjuder som alltid på en spännande och variationsrik blandning av musik. Mer än ett dussin nya verk kommer att få sina uruppföranden under årets festival av tonsättare som Karin RehnqvistBritta ByströmGunnar BuchtAnna EinarssonJonas Valfridsson och Jenny Hettne. Dessutom avslutas festivalen med Citadel of Love av Djuro Zivkovic, som för detta verk nyligen belönades med 2020 års Järnåkerstipendium av Stiftelsen Saltö.

I anslutning till konserterna hålls modererade samtal mellan de deltagande musikerna, tonsättarna och tittarna som följer direktsändningarna. Förhoppningen är att kunna återskapa en del av den gemenskap kring den nya musiken som festivalen gjort sig känd för, trots att pandemin ännu inte tillåter oss att samlas på plats i konsertsalarna.

Svensk Musikvår bygger på kraften i samarbetet mellan musiker och tonsättare mot det gemensamma målet att nå ut med musiken till alla som vill ta del av den. Festivalen genomförs med ovärderligt stöd av och i samarbete med en rad fantastiska möjliggörare. Läs mer om alla evenemang i årets festivalprogram och följ med oss genom hela festivalen – var i världen du än befinner dig.

När festivalen Svensk Musikvår hölls för första gången 1976 var det inte i första hand för att presentera uruppföranden utan snarare för att ge en chans åt nyskrivna verk att spelas oftare. Initiativet togs av Föreningen Svenska Tonsättares dåvarande ordförande Eskil Hemberg samt av tonsättarna Daniel Börtz och Karl-Erik Welin.

Den första festivalen hölls i Stockholm. Sedan hölls festivalen på olika platser i Sverige, omväxlande vart eller vartannat år, fram till 1992 då den av olika skäl nådde en slutpunkt, eller åtminstone en väntplats.

2016 återuppstod Svensk Musikvår på gemensamt initiativ av musiker och tonsättare för att visa upp den nutida konstmusikens livskraft och bredd i det nya millenniets förändrade kulturlandskap.