Marie Samuelsson och New European Ensemble
Marie Samuelsson och New European Esemble, foto Hampus Andersson
Om festivalen

En manifestation för den nya svenska konstmusiken.

När festivalen Svensk Musikvår hölls för första gången 1976 var det inte i första hand för att presentera uruppföranden utan snarare för att ge en chans åt nyskrivna verk att spelas oftare. Initiativet togs av Föreningen Svenska Tonsättares dåvarande ordförande Eskil Hemberg samt av tonsättarna Daniel Börtz och Karl-Erik Welin.

Den första festivalen hölls i Stockholm. Sedan turnerade festivalen i Sverige och hölls omväxlande vart eller vartannat år fram till 1992 då den av flera olika skäl nådde en slutpunkt, eller åtminstone en väntplats. 2016 återuppstod Svensk Musikvår som ett gemensamt initiativ av musiker och tonsättare för att visa på den nutida konstmusikens livskraft och rikedom i det nya millenniets förändrade kulturella landskap.

Tack vare samarbeten med inhemska och internationella aktörer, arrangörer, tonsättare och konstscener kan festivalen bjuda på förstklassig nutida konstmusik för alla smaker. 

- David Saulesco