Årets Festivalprofil: Kungl. Musikaliska Akademien
Årets festivalprofil: Kungl. Musikaliska Akademien

Årets festivalprofil är 250-årsjubilerande Kungl. Musikaliska Akademien som utropat 2021 till #musikensår. I samarbetet med akademien vill festivalen fokusera på det musikaliska nyskapandet och verksamhet som bidrar till att lägga grunden för kommande generationer svenska musiker, musikskapare och lyssnare. Flera av akademiens ledamöter medverkar själva i festivalens konserter och har varit delaktiga i det konstnärliga urvalet för årets konsertprogram.

– Svensk Musikvår är en för konstmusiken mycket viktig aktör i det svenska musiklandskapet. Vi gläds åt att festivalen i år fokuserar på akademiens arbete för framtidens musikliv genom att lyfta fram aktuella tonsättare och musiker med band till akademien och dess verksamhet. Att vi tillsammans under detta musikens år visar upp en bredd av musikaliska uttryck inspirerar till fortsatt konstnärlig utveckling, kommenterar Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare i Kungl. Musikaliska Akademien.

Läs mer på akademiens webbsida.