Kungl. Musikhögskolan
Milsteinsalen

Invigningsceremoni

Program

Tal och skumpa…